Tag med Museum Rebild på tur til ”den forsvundne kirke”, Thorup Kirke, Tulsted Kapel m.v.

0

På lørdag eftermiddag den 7. september  inviterer Museum Rebild på kirketur, med startsted ved gården Tulsted, til Tulsted kapel og Thorup kirke. Turen ledes af Arnt Johansen, som på gårdspladsen ved Tulsted  fortæller  om gårdens  historie, skiftende  ejere  og tiknytningen  til Sorø akademi. 

En tur til kapellet

Herefter  tages turen tværs op over marken  til Tulsted kapel. Solidt fodtøj anbefales, da terrænet er noget kuperet. Her på denne forblæste bakke  fornemmes historiens  vingesus med spor tilbage til middelalderen. Kirken nævnes i 1400 tallet, men blev opgivet, vel også  til fordel for den nærliggende Thorup kirke. 

På kapelbakken ses  kirkegårdsdiget i næsten hele sin udstrækning, og tomten  af selve kirken udviser ridset af et kirkerum med skibet  på ca. 7×10 m  og koret ca. 5×7 m. 

Romansk olielampe bevaret

På Museum Rebild findes en romansk  olielampe, som angiveligt skulle have tilknytning til den nedlagte kirke.  

Nordøst for kirketomten findes Torskilde, hvortil der er knyttet helligdomssagn. Efter Tulsted går turen videre  til Thorup kirke, der ligger ensomt  og  højt i  terrænet, lige  op mod  Rold Skov. Kirken har skib og kor fra romansk tid, medens  tårn og våbenhus er af  nyere  dato.  Af inventaret kan nævnes døbefonten, også fra romansk tid, smykket med  en stående løve som motiv. 

På kirkegården er begravet flere  kendte  skovfolk.

Share.

Der er lukket for kommentarer.