Tid for studievalg

0

Foråret er tid for uddannelsesvalg. Selvom der endnu er længe til sommerferien, så er det nu, der skal vælges studie.

Allerede søndag d. 15. marts kl. 12.00 er der ansøgningsfrist for optag via kvote 2. Ansøgere gennem kvote 1 har frem til 5. juli til at beslutte sig og få ansøgningen afsted. Sidste år søgte 91.231 ind på en videregående uddannelse. 64.397 blev optaget. 56 procent af dem, var kvinder.

Hvad kan jeg blive..?

Det spørgsmål er der sikkert mange unge, der i disse dage stiller eller har stillet. Det kan være svært at overskue sine muligheder, når man står og skal vælge uddannelse.

Det gælder både for de unge, der efter folkeskolen skal i gang med en ungdomsuddannelse, og de, der står over for en videregående uddannelse.

Men, der er hjælp at hente hos Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg Nordjylland.

Vejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning, i daglig tale UU, findes i hele Danmark – herunder Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Rebild Kommune har haft eget UU-center siden 1. januar 2011.

UU Rebild samarbejder med kommunens grundskoler, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, jobcenteret og flere virksomheder. De vejleder elever i folkeskolen samt unge i alderen 15-30 år.

I Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune ydes der vejledning og støtte til grundskolerne og unge i alderen 15-25 år. Studievalg Nordjylland er et institutionsuafhængigt vejledningscenter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse.

De vejleder blandt andet omkring valg af videregående uddannelse – også for dem, som har rundet de 25 eller 30 år.

Åbent hus hos AAU og UCN

Nordjyllands to største aktører inden for uddannelsesområdet havde begge åbent hus i første uge af marts. Der er naturligvis tale om Aalborg Universitet og University College Nordjylland.

UCN har åbent hus igen i juni måned. Her er der mulighed for at høre mere om de 37 forskellig uddannelser, som UCN tilbyder under overskriften: Uddannelser i virkeligheden.

Både Aalborg Universitet og UCN var desuden at finde ved uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser i Aalborg Kongres og Kulturcenter i januar. Messen er en årlig tilbagevendende begivenhed, som kan opleves i Aarhus, København, Aalborg, Odense og Herning i januar og februar.

Næste gang messen slår dørene op i Nordjylland er derfor d. 27. – 28. januar 2016.

Aalborg Universitet

Lene Agger, åbent hus ansvarlig ved AAU, fortæller at campus igen i år var velbesøgt ved arrangementet. Knap 2000 deltager årligt ved informationsmøderne, fordelt på ca. 60 uddannelser, og det anslås at endnu flere lægger vejen forbi universitetet i forbindelse med åbent hus.

Især uddannelser inden for kommunikation, sundhed og arkitektur er populære. ” Derudover er vores oplæg om Studieliv og den projektorienterede gruppearbejde også altid meget populære, ” oplyser Lene Agger.

Gik Du glip af åbent hus, men er interesseret i et studie ved AAU, henviser Lene Agger til Aalborg Universitets hjemmeside, men tilføjer: ” De unge er også meget velkommen til at kontakte studievejlederne fra de enkelte studier eller den centrale Studievejledning.”.

Kvote og kvote – hvad er det?

Der blev åbnet for ansøgninger søndag d. 1. februar 2015, og alle, der søger ind på en videregående uddannelse, får svar torsdag d. 30. juli 2015. Studiestart er typisk i september måned.

Kvote 2 – 15. marts

Kvote 2 er for dem, der ikke har en studentereksamen, men på anden vis kvalificerer sig til studiet. Eller, hvis eksamensgennemsnittet ikke er højt nok. De enkelte uddannelser kan have forskellige kriterier for, hvad der vægtes i en kvote 2 ansøgning. Derfor bør man altid rådføre sig med uddannelsesstedet. Universiteterne optager forholdsvis få, der søger via kvote 2, men de øvrige uddannelsessteder har mellem 35-50 procent studerende, som har søgt ind via kvote 2.

Kvote 1 – 5. juli

Kvote 1 er for alle med en gennemført gymnasial uddannelse. De enkelte uddannelser kan dog stille krav om et bestemt karaktergennemsnit eller bestemte fag, som ansøgeren skal have.

Share.

Der er lukket for kommentarer.