Turbulent generalforsamling i IK Frem. Fuld opbakning til formanden efter mistillidsvotum. Kampvalg om næstformands posten

0

Tirsdag aften var der generalforsamling IK Frem Sønderup-Suldrup.  Knap et halvhundrede medlemmer var mødt frem og deltog i en ret så levende generalforsamling der gav indtryk af en stor velsmurt forening med orden i sagerne, men også med de foreningsmæssige udfordringer der er, når ildsjæle brænder og gnistrer.

Formand Henrik Brandt roste i sin beretning alle de frivillige ledere og trænere for deres store indsats. Han rettede en speciel tak til den afgående næstformand Ove Spanggaard for flere års godt bestyrelsesarbejde.

Færre medlemmer

Et fald i medlemstallet (fra 1203 til 1113 ), en konflikt mellem hallerne og kommunen, et underskud ved Jættefesten og et udfordret samarbejde var nogle af de ting, formanden bragte frem fra det forgangne år:

– Trods medlemstilbagegangen synes vi det er imponerende flot, at der kan fastholdes over 1000 aktive medlemmer her i området. Vi ved ikke præcist hvad tilbagegangen skyldes, men formoder at den nye skolereform og dermed ændrede fritidsmuligheder har betydning.

Konflikten mellem Arena Rebild og Rebild kommune afstedkom en bekymring for Hallernes fortsatte selvstændige eksistens og dermed Frem’s rolle og økonomi ved brug af hallen samt ikke mindst af det nye motionscenter.  Den bekymring er nu afblæst.

Som hovedaktør bag Jættefesten og Jætterockens genopståen i 2014, blev der trods underskud, afviklet en god koncert og jættefest, som alle kan være stolte af og som har haft positiv betydning for hele byen.

Af de igangværende nye tiltag omtalte formanden den nye multisandbane som håndboldafd. står bag , en ny hjemmeside som er lige om hjørnet, et nyt samarbejde med Vores Avis og Jættefesten 2015 som er ved at komme på skinner. Lidt længere udsigt har nok den nye kunstgræsbane og de nye aktiviteter som løb og cykling er stadig en del af visionen for fremtiden.

Personlig kritik af formanden

Til beretningen var der debat for og imod julefrokost som påskønnelse til de frivillige ledere, men det var en mere ukonkret personlig kritik af formanden der afstedkom det mistillidsvotum, som udløste en 100% opbakning til formand Henrik Brandt fra de tilstedeværende. Henrik Brandt kunne dermed afslutte sin beretning, som fortsat formand.

Overskud og kampvalg

Kassereren, Gitte Nielsen, fremlagde et regnskab som balancerede med et overskud på 29.000 kr. ud af en omsætning på 1,5 mio. kr.

Gitte blev genvalgt med applaus til kasserer posten, mens der var kampvalg til posten som næstformand. Her blev Jeanette Sagan valgt, og Ulrik Mortensen blev valgt som suppleant til forretningsudvalget.

Årets prisuddeling

Ungdomspokalen: Hvert år udvælger bestyrelsen et ungdomsmedlem, som har gjort en ekstraordinær indsats for klubben. Mia Spanggaard og Ida Hummeluhr fra gymnastikafdelingen fik dette års ”Jutlander Banks Ungdomslederpokal”, for deres indsats som hjælpetrænere i flere sæsoner.

Årets Olfert: En hæderspris, som tildeles en person, der har udført et stort arbejde i klubben i det forgangne år. Laurits Hosbond modtog Årets Olfert for sit utrættelige arbejde i fodboldafdelingen, både som træner for flere ungdomshold, bestyrelsesarbejde, materielmand og som aktiv spiller.

ek

Laurits Hosbond modtog Årets Olfert.

Laurits Hosbond modtog Årets Olfert.

Share.

Der er lukket for kommentarer.