UD I NATUREN med RebildGuiden: Sangsvanen – en ny ynglefugl i Rebild og omegn

0

AF: Birgitte Wilsted Simonsen, RebildGuide

Når man færdes rundt i Himmerland, kan man ved mange søer se svaner. Langt de fleste kender nok knopsvanen, som er karakteristisk med sin flotte hvide fjerdragt og sit orange/sorte næb.

Der er dog blevet mere grund til lige at se nærmere på de svaner, man måtte møde.

Siden 2002 er nemlig en ny art – sangsvanen – begyndt at yngle i Danmark.

Sangsvanen ligner med sin flotte hvide fjerdragt meget vores almindelige knopsvane, men næbbet er en anden farve, nemlig gult og sort.

Koncentreret i Himmerland

Det er fortsat ganske få par, der yngler i Danmark, og størstedelen af den danske bestand på omkring 8-10 ynglepar er koncentreret i Himmerland.

Med den størrelse sangsvanen har, skulle man tro, at det ville være let at finde ynglestederne. Men sangsvanen holder især til i små søer og moser, så ofte er det ikke steder, man lige kommer forbi.

Ved et par ynglesteder har jeg samtidig oplevet, at sangsvanerne har rede i en mindre sø, og når de får unger går hele familien til en nærliggende større sø, hvor fødegrundlaget er bedre. Deres vandretur har jeg oplevet at være op mod en lille kilometer. Det kan derfor være svært at få et overblik over bestanden af sangsvaner i Himmerland.

Det viste foto (fotograf Karen Bach) er netop sådan en ”vandre-familie”, hvor parret i flere år er gået fra én sø frem til den sø, hvor de tilbringer det meste af deres opvækst.

Almindelig som vintergæst

I Danmark forekommer sangsvanen ellers mere som trækfugl. Fuglene yngler især i Sverige, Finland og Rusland, men mange overvintrer i Danmark.

De ankommer til Danmark i løbet af oktober-november og forlader landet igen i marts-april. Der er tale om adskillige tusind fugle, som hvert år overvintrer. Her kan man også høre deres trompeteren, som har givet dem navnet sangsvanen.

Giv mig gerne et praj 😉

Skulle der derfor være læsere af ”Ud i naturen med RebildGuiden” i Vores Avis, som i løbet af sommeren ser ynglepar af sangsvane, vil jeg meget gerne have et praj på min facebookside ”Outdoorhimmerland.dk”, så vi kan få samlet lidt mere viden om denne nye ynglefugl, som er så speciel for Himmerland.

Share.

Der er lukket for kommentarer.