Ulve-snak, robotter, gave-historie m.m. hos Midthimmerlands Folkeuniversitet

0

Midthimmerlands Folkeununiversitets forårsprogram er klart, og der er masser af spændende emner at se frem til for deltagere og tilhørere, fx robotteknologi/kunstig intelligens og begrebet ”gaver”, – hvad, hvordan, hvorfor og hvornår…?

Tirsdag aften den 23. januar fortæller PhD i robotteknologi Søren Tranberg Hansen på Støvring Gymnasium om, hvordan kunstig intelligens og robotter i de kommende år kommer til at vende op og ned på verden. Mange jobfunktioner og virksomheder vil forsvinde og nye opstå.
Han vil i sit foredrag beskrive robotternes udvikling og give konkrete eksempler på, hvor og hvordan robotter og kunstig intelligens bruges i dag.
Han vil give et indblik i, hvor teknologien er på vej hen, og hvordan det på den ene side åbner nye muligheder, mens der på den anden side også er en række problemer og dilemmaer tilknyttet an-vendelsen af den nye type teknologi.

Ulven kommer..!
Også et andet foredrag blandt det righoldige udvalg kan virke skræmmende – eller interessant, afhængig af øjnene, som ser: I december 2012 blev det bevist, at en ulv var set og fundet død i Thy, og lige siden har debatten raset frem og tilbage mellem tilhængere og modstandere af ulvens genkomst til den danske natur: ”Skal den skydes, eller skal den fredes…?”
Seniorforsker ved Naturhistorisk Museum, Aarhus, Thomas Secher Jensen, har fulgt udviklingen af ulvenes tilbagevandring til Danmark nøje og deltaget i den mediestorm, ulvens tilbagekomst har medført.

I dette foredrag fortæller han om ulvens genkomst i Danmark med udgangspunkt i museets samlinger af skind, udstopninger, kranier og sporaftryk, og illustrerer med fotos af ulve og deres kendte opholdssteder.
Foredraget kan opleves i Rebildcentret, Gravlev tirsdag aften den 20. marts, iøvrigt med Rebildcentret som med-arrangør.

Gaver i historisk
og nutidigt lys
Vi kender alle sammen til dét at få og give gaver. Vi bruger penge, tanker og energi på gaver, men hvor meget ved vi egentlig om gavegivning og udveksling i evolutionær og kulturel sammenhæng?
Professor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet Anders Klostergaard Petersen har i bogen ”Gaven” (en bog i Aarhus Universitets populære bogrække i serien Tænkepauser) undersøgt detaljerne ved gaveudveksling.
Der er mange traditioner, sociale regler og meget andet, som hænger sammen med, hvornår en gave er i orden, og hvornår den ikke er.
Her får deltagerne/tilhørerne viden om fænomenet ”gaver” i både nutidigt og historisk perspektiv.
Foredraget finder iøvrigt sted i Støvring Sognegård tirsdag aften den 24. april.

Share.

Der er lukket for kommentarer.