Undskyld vi ”ævler” – men hjælp lige solsorten!

0

Solsorten har det svært i sneen.
Når sneen falder, dækker den solsortens spisekamre, og det bliver derfor en del sværere for den at finde føde i vintermånederne. Derfor anbefaler Dyrenes Beskyttelse, at haveejere hjælper solsorten ved at lægge æbler ud i haven.

Kong Vinter har meldt sin ankomst, og det kan generelt få stor betydning for havens fugle. Sneen lægger sig som en dyne over fx solsortens spisekamre, og det bliver derfor en del sværere for den at finde føde i den kommende tid. Haveejere kan dog gøre deres til, at solsorten får det lidt lettere, ved at lægge æbler ud i haven.

Fordel de runkne æbler
– Har man nogle runkne æbler, kan man lægge dem ud til fuglene i stedet for at smide dem ud. Nogle få æbler kan lige nu gøre en stor forskel for solsorten og andre drosler, siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.
Han tilføjer, at det er vigtigt at tænke over fordelingen af æblerne. Solsorten er nemlig aggressiv over for andre fugle og vil forsøge at reservere alle æblerne til sig selv, hvis de ligger tæt. Fordel derfor æblerne med nogle meters afstand, så én solsort ikke kan erobre en hel bunke æbler til sig selv.
Når der ligger æbler i haven, så vil der formentlig også komme andre drosler til.
Drosler er den slægt af fugle, som også solsorten tilhører. Man vil kunne opleve, at både sjagger og vindrosler kommer for at nyde godt af æblerne. Ved at sprede æblerne med tilstrækkelig afstand opnår man både mad til flere solsorte og en større variation af fuglearter i sin have.

Skreb sneen væk
Solsortens naturlige diæt af insekter, snegle og orme, der lever under nedfaldne blade og kvas, forsvinder for solsorten, når sneen falder. Derfor kan du også hjælpe den gennem sne-dagene ved at skrabe sneen væk fra de steder i haven, hvor blade og kvas har dannet levested for insekter.
– Når der alligevel skal skrabes sne, så kan solsorten hjælpes i samme omgang, fordi man også lige kan skrabe sneen væk fra de hjørner af haven, hvor bladene ligger, så solsorten kan komme til de snegle og orme, der gemmer sig dér, siger Michael Carlsen.
En sidegevinst kan være, at hvis man har dræbersnegle i haven, vil både drosler og andre fugle med største appetit og fornøjelse kaste sig over snegle og snegleæg, så plagen bliver mindre i den kommende havesæson.

Share.

Der er lukket for kommentarer.