“Vi bygger bro i Rold Skov Golfklub”

0

Nu har brobyggerholdet i Rold Skov Golfklub, beståøende af ildsjæle i klubben, bygget endnu en bro. Denne gang på banens hul 11. Broen blev indviet forleden, og de fleste af de gæve dedikerede brobyggere deltog i ceremonien.

Rold Skov Golfklub er blandt golfspillere blevet kendt for sine brobygninger.
Klubbens medlemmer har i årenes løb bygget hele fem broer, hvoraf tre er meget markante men alligevel tilpasset naturen.

Hanegale brobyggere…

Initiativet til etablering af broer er taget af lørdagsklubben De Hanegale, som også i vid udstrækning har skabt økonomien i projekterne, godt hjulpet af meget venligtsindede sponsorer.
Den nye bro erstatter to nuværende overgange, som oprindeligt blev bygget af ikke særligt miljøvenlige jernbanesveller, som er stærkt forurenede af beskyttelsesmidler.

Bygget af brosten…

Broen er (naturligvis…?)bygget i brosten, og selve brobyggeriet har været en kompliceret affære.
Der skulle udgraves, støbes fundamenter, placeres rørgennemføringer, og til sidst blev broen muret op i kvadresten, (store brosten).
Klubbens golfmanager Britta Hedegaard oplyser, at alle de nødvendige tilladelser fra myndighederne er i hus og broerne er godkendt til ibrugtagning. Projektet har været undervejs i godt 14 dage, og broen blev som forventet færdig og klar til golferne ved udgangen af oktober måned.
På denne dag for indvielse blev også fliseområde ved indgangen og omkring klubhuset overleveret.

Det er godt at ha’ venner!

Bro-projektet er kommet i stand med midler fra Rold Skov Golkfklubs Venner. Arbejdskraften har også her været dedikerede frivillige.

De selvsamme Venner overleverede ved lejligheden en stor check til formand for golfklubben, Henrik Brandt.
Beløbet stammer fra den aktive matchuge i maj i år.

På fotoet herover ses stort set alle ildsjælene fra arbejdsholdet på broen.

Share.

Der er lukket for kommentarer.