Vrede bilister vinder frem

0

Gennem de senere år har der været en tendens til, at begrebet ”roadrage” – eller på dansk ”vejvrede” – har vundet stadig større indpas i trafikken. Langt størstedelen af de vrede trafikanter, som chikanerer og/eller truer over for andre trafikanter, findes blandt bilisterne.

En international undersøgelse har sat fokus på begrebet vejvrede.

Her viser det sig, at danske bilister bestemt ikke holder sig tilbage fra at vise knytnæver, skråt-op-finger eller bande over andre bilister i trafikken.

Faktisk fortæller tre ud af fire danske bilister, at de jævnligt sidder bag rattet og bander over andre bilister.

Udgydelsen af eder og forbandelser er lige udbredt blandt mandlige og kvindelige bilister.

Undersøgelsen viser, at hver anden unge bilist mellem 18 og 25 år har oplevet, at andre vrede bilister har truet ad dem, tændt det lange lys for at vise irritation over ikke at kunne overhale, bevidst har sat farten op for at forhindre andre i at overhale osv.

Andelen blandt ældre bilister er stort set den samme.

En lille trøst er det, at den direkte truende adfærd udgør en mindre del af den samlede mængde trafikchikane.

Desværre har ”vejvreden” en tendens til at smitte andre trafikanter, som i et vist omfang også begynder at vise deres irritation over for medtrafikanter.

– Hold hovedet koldt, når andre chikanerer i trafikken, lyder anbefalingen fra Rådet for Sikker Trafik.

– Lad dig ikke provokere til at foretage trafikfarlige ting, fxfordi bilisten bagved blinker irriteret med det lange lys. Afvent det sikre tidspunkt til at trække en vognbane til højre, hvis det er på motorvejen, og lad den utålmodige bilist bagved vente, til der opstår en naturlig mulighed for overhaling, hvis det er på almindelig landevej.

Share.

Der er lukket for kommentarer.