Willestrup – Godset, der fik plads på landkortet og i litteraturen

0

Kigger man på et landkort, så er Willestrup markeret som en lille landsby. I virkeligheden er der nærmere tale om et område tilknyttet Godset Willestrup. Der er én vej i Willestrup: Willestrupvej – med seks adresser. Der er fire virksomheder og to personer registreret på Willestrupvej, som i øvrigt er del af Margueriteruten. Og turen gennem Willestrup er utroligt smuk, navnlig en sommerdag, hvor alt står grønt og solen falder på det gamle Gods. Willestrup ligger i Mariagerfjord Kommune, tæt på landsbyerne Astrup og Møldrup.

Når man kører ad hovedvejene i området nær Willestrup, så bemærker man ikke, at der ligger andet end skov og marker. Her er ingen byskilte. Kun et skilt med piktogrammet ”Seværdighed” ledsaget af det velkendte skilt for Margueriteruten antyder, at der ligger noget gemt bag træerne. Jeg tager svinget væk fra hovedvejen (535, Ardenvej) en mandag i sommerferien, og nyder turen ad den smalle og kringlede Willestrupvej, hvor Willestrup Gods pludselig lyser op – rødt midt i alt det grønne, kører over den lille bro ved Villestrup Å, og pludselig er jeg tilbage på landevejen (519, Møldrupvej).

Willestrup Gods

Willestrup Gods er opført under Axel Juul i 1535. Han arvede en gård fra sin far, Søren Juul, men Axel Juul udvidede jordbesiddelserne. Derudover byggede han en dæmning over kæret, hvor Villestrup Å løber. Hermed fik han skabt en sø og en lille holm, hvor han byggede Willestrup Gods. Godset er et firelænget borggårdsanlæg. Senere blev der dog tilføjet en kort udløberfløj mod vest. Det nybyggede Gods forblev i familiens eje frem til 1721, hvor Elisabeth Sehested arver godset efter sin mand. Hun ejer Willestrup Gods frem til 1725, hvor det bliver solgt på auktion. I 1757 blev godset overtaget af slægten Rosenkrantz. I denne periode ombygger Verner Rosenkrantz Willestrups indre og anlægger et storstilet haveanlæg i fransk stil nordvest for gården. Herefter gik Willestrup i arv flere gange og blev til sidst solgt, hvor det igen kom på familien Juuls hænder.

Willestrup Spillene

I perioden fra 1991 – 2005 var haven ved Willestrup, Willestrup Barokhave, stedet for Willestrup Spillene. En amatør-teaterforening, som opførte i alt otte forskellige skuespil i haven. Det niende og ellers færdigskrevne skuespil, Himmerigsporten, måtte opgives. Der var ellers fundet ny lokation på Kølhøjhus, efter at haven ved Willestrup Gods var blevet lukket og nedlagt, men det kneb med at skaffe nye skuespillere og frivillige til at køre teaterforeningen videre. Derfor nedlagde foreningen sig selv i 2007 og skænkede, hvad der var tilbage i foreningskassen til Kulturhuset i Arden.

Plads i litteraturen

Hanne Reintoft er socialrådgiver, forfatter, brevkasseredaktør og tidligere folketingsmedlem. Det er i hendes egenskab af forfatter, at hun bliver omtalt i dette landsbyportræt. I 2002 udkom nemlig den historiske roman ”Ravns føde”, skrevet af Hanne Reintoft. Fortællingen tager sin begyndelse i 1533 og skildrer bl.a. Grevens Fejde. Bogens hovedperson er Niels Eskessøn, der er søn af en storbonde fra Rold. Derfor udspiller store dele af fortællingen sig i området omkring Rold Skov. Willestrup Gods og Astrup kirke, som er opført efter ordre fra herremanden på Willestrup, spiller en central rolle i bogen.

Astrup kirke

Astrup kirke ligger i landsbyen Astrup. Kirken er en af de største og ældste landsbykirker i området. Dette skyldes kirken specielle historie med tilknytningen til Willestrup Gods, der som nævnt også beskrives i Hanne Reintofts roman. Kirken har i flere århundreder tilhørt Willestrup Gods. Derfor findes der også under kirken gravhvælvinger med ikke færre end 26 kister med afdøde medlemmer af de familier, der gennem tiden har ejet Willestrup Gods – bl.a. familien Juul.

Villestrup Å

Som nævnt i indledningen til dette portræt, så løber Villestrup Å gennem Willestrup. Villestrup Å er ca. 20 km lang fra udspringet i Store Arden Skov til den løber ud i Mariager Fjord ved Ouegård Mølle. Undervejs har åen flere tilløb, og i gammel tid lå der flere vandmøller og dambrug langs Villestrup Å.

179 181 182 183 184 185 186 187

Share.

Der er lukket for kommentarer.