Aarestrup – en usædvanligt aktiv by i Himmerlands centrum

0

Aarestrup er Himmerlands centrum. Byen ligger så godt som midt i Himmerland, men regnes normalt som hørende til Østhimmerland. Byen ligger mindre end to kilometer fra motorvejen, som skiller Himmerland i øst og vest. Landsbyen har lige omkring 200 indbyggere, men størrelsen til trods er her både vuggestue, børnehave, skole, kirke, forsamlingshus, virksomheder og et væld af aktive foreninger.

Jeg besøger Aarestrup en eftermiddag i juni måned, hvor solen bestemmer sig til at titte frem fra skyerne. I eftermiddagssolen tager både kirken og det lille parkanlæg omkring branddammen sig ekstra smukt og indbydende ud. Aarestrup er netop opstået og udbygget omkring dammen og kirken. I byen ses alle typer boliger – lige fra den helt gamle bindingsværksgård, Østre Hyldegaard fra 1827, over ældre byhuse til nye parcelhuse og det økologiske byggeri i Himmerlandsbyen. I Aarestrup er der synligt erhvervsliv med bl.a. Aarestrup Traktor Center midt på hovedgaden.

Byens navn

Kært barn har mange navne, siger man. Og hvis dette holder stik, så må Aarestrup være en særdeles afholdt by. Gennem tiden har byens navn været udtalt og stavet på mange måder. Arritzstorp, Oristurp, Orrestrup og Aardestrup for blot at nævne nogle. Sagnet fortæller, at det er sagnkongen Øvre, der har givet byen navn, og at han for øvrigt ligger begravet i en høj lidt uden for byen. I det hele taget er Aarestrup en sagnomspunden by. Lidt uden for byen, på en mark, ligger nemlig en stor sten, kaldet Gråstenen. Denne sten ligger geografisk præcis midt i Himmerland. Her fortæller sagnet, at stenen er landet der, fordi en kæmpe i Rebild Bakker har kastet stenen efter kirken i Aarestrup. Heldigvis ramte han ikke kirken med Gråstenen, som anslås at veje mellem 100 – 150 tons.

En by i udvikling

Aarestrup er en af de få landsbyer i Rebild Kommune, hvor der inden for de seneste år er sket markante udvidelser af byggeriet. Der er opført en række nye parcelhuse i området Højvangstoften. Derudover er byen også knopskudt med en landsby i landsbyen – her tænkes på det økologiske andelsselskab Himmerlandsbyen, hvor der bygges nye huse af bæredygtige materialer. Himmerlandsbyen ligger i udkanten af Aarestrup, nær byens friskole.

Usædvanligt aktiv

-Aarestrup er bestemt ikke en soveby, erklærer byens beboere. Og man kan kun give dem ret. Dagen igennem er der aktivitet i byen, som har både privat vuggestue, privat børnehave og friskole. Byen har et usædvanligt rigt foreningsliv med blandt andet forsamlingshusforeningen, Gymnastik- og idrætsforeningen, menighedsråd, borgerforening, pensionistforening og spejderkorpset Uglerne, også kaldet De sorte spejdere, for bare at nævne nogle. Med til det rige foreningsliv hører en lang række traditioner og arrangementer for hele byen. Senest samledes man i Aarestrup om Sankt Hans Bålet. I Aarestrup er der tradition for at starte med fakkeloptog, hvorefter bålet, med heksen på toppen, antændes. Der er båltale og, hvad der ellers hører med til en god Sankt Hans aften. Af øvrige traditioner i byen kan nævnes dilettant, store legedag og Åben morgensang på Gregers Krabbe Friskolen.

Det er for børn

I denne uge, mandag og tirsdag, runder Gregers Krabbe Friskolen skoleåret af og ringer ud til sommerferien. Skolen er en Grundtvig/Koldsk friskole med elever fra børnehaveklassen op til og med 9. klassetrin. Skolen har eksisteret siden 2005 og kan dermed fejre sit 10års jubilæum, når elever og lærere vender tilbage efter sommerferien. Skolen har navn efter adelsmanden Gregers Krabbe fra Torstedlund, som blandt andet oprettede en skole i Aarestrup i 1648. Hele historien kan læses på skolens hjemmeside www.gregerskrabbefriskolen.dk. I tilknytning til skolen er der en SFO med navnet Krabben. I 2007 kom også Naturbørnehaven Gimle og Vuggestuen Bifrost til. Naturbørnehaven startede i februar 2007, mens de første 5 børn startede i vuggestuen Bifrost i oktober samme år.

Aarestrup kirke

Aarestrup kirke

Branddammen med kirken i baggrunden

Branddammen med kirken i baggrunden

Branddammen er omgivet af frodigt græs, smukke blomster og høje træer

Branddammen er omgivet af frodigt græs, smukke blomster og høje træer

Hovedgaden gennem Aarestrup

Hovedgaden gennem Aarestrup

Øster Hyldegaard fra 1827.

Øster Hyldegaard fra 1827.

Her ses Øster Hyldegaard fra en anden vinkel

Her ses Øster Hyldegaard fra en anden vinkel

Gregers Krabbe Friskolen

Gregers Krabbe Friskolen

Her ses spejderkorpset Uglernes klubhus... Uglerne bliver også kaldt "De sorte spejdere"

Her ses spejderkorpset Uglernes klubhus… Uglerne bliver også kaldt “De sorte spejdere”

Muslingeskaller kan også bruges som tag

Muslingeskaller kan også bruges som tag

Den økologiske andelsboligforening Himmerlandsbyen

Den økologiske andelsboligforening Himmerlandsbyen

Landsby idyl i Himmerlandsbyen i Aarestrup

Landsby idyl i Himmerlandsbyen i Aarestrup

Ponyer nyder det frodige sommergræs

Ponyer nyder det frodige sommergræs

Solceller er der mange af i Himmerlandsbyen

Solceller er der mange af i Himmerlandsbyen

Husene i Himmerlandsbyen adskiller sig fra de gængse parcelhuse

Husene i Himmerlandsbyen adskiller sig fra de gængse parcelhuse

 

Share.

Der er lukket for kommentarer.