Ældrerådet fik positive indtryk

0

Det nye Ældreråd i Rebild Kommune er godt i gang, og har holdt tre møder med den nye besætning, valgt af kommunens 60+ borgere i november 2017: 

• Jette Ulstrup Nielsen, 

  Skørping (fmd.)

• Torben Andersen, 

  Skørping (næstfmd.)

• Anna-Marie Kaufmann 

  Nielsen, Suldrup (kasserer)

• Kirsten Merete Jørgensen,

  Støvring

• Henrik Christensen, Bælum

• Ulla Haugaard Paulsen,

  Støvring

• Poul Larsen, Nørager

• Henny Fogde Larsen, 

  Terndrup

• Niels Ove Mikkelsen,

  Rørbæk

Efter et indledende møde fandt næste møde sted på Bælum ældrecenter: – Vi fik her en gennemgang af selve ældrecentret, men også en drøftelse af centrets prioriteringer, bl. a samarbejde med de frivillige, fortæller næstformand Torben Andersen på rådets vegne og fortsætter: – Vi så det lokale, som skal være centrum for det fremtidigt arbejde med demensramte og pårørende, i samarbejde med en række andre kommuner.

– På Mastruplund Ældrecenter fik vi en gennemgang i bygningen og fik drøftelse og orientering af den nye leder.Begge ældrecentre fremtræder indbydende og bygningsmæssig helt i ordnen og vi kunne konstatere at det er velfungerende ældrecentre.  

Ældrerådet vil fremover holde møder på alle ældrecentre for at få kendskab til samtlige ældrecentre i kommunen,

herunder samarbejde med frivillige og de forskellige brugergrupper og venneforeninger. I sidste periode blev repræsentanter fra alle ældrecentre samlet i en ERFA-gruppe, som ventes at fungere til gavn for beboerne på ældrecentrene.

– Ældrerådet vil bakke op om arbejdet, og næste ERFA- møde er den 7. juni. 

Ældrerådet finder, at der skal satses på grupper til demens-pårørende. Der er et stort og udækket behov, og en arbejdsgruppe lægger for tiden rammerne for at gøre Rebild til en aktiv demensvenlig kommune.

Ældrerådet blev som vanligt orienteret om sundhedsudvalgets møder, hvorfra mødereferater kan ses på Rebild kommunes hjemmeside.

– Vi fik også orientering af forvaltningen om bl. a. arbejdet med nye IT systemer, fx et nyt omsorgssystem som er en fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på social og sundhedsområdet i ”fællessprog 3”, fortæller Torben Andersen.

– Fællesprog 3 har til formål at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgerne.

Strejke-nødberedskab

Ældrerådet blev orienteret om, at Mastruplund samt medarbejderne i borgervisitationen, der arbejder med bevilling af hjælp og hjælpemidler er udpeget til en evt. strejke. 

Der er udarbejdet et nødberedskab, så borgerne får den hjælp og pleje, de har behov for. 

I forbindelse med en evt. lockout er pleje og ældreområdet ikke udpeget.

Trafik og adgangsforhold

Det nye ældreråd arbejder lige som det tidligere på, at tilgængeligheden og trafiksikkerheden i kommunen er optimal for ældre og gangbesværede ældre. Evt.uhensigtsmæssigheder tages op.

Køkkenlederen på Mastruplund gav en detaljeret gennemgang af organisering af produktionskøkkenet/modtagerkøkkener med madlevering til alle ældrecentre: – Det var klart vores indtryk, at der er rigtig meget styr på tingene, understreger Ældrerådet: Uddannelse af medarbejdere, levering af varieret mad – og mad tilpasset både individuelt og generelt. Der er fokuseret på det gode måltid, hvilket rådet selv oplevede ved prøvespisning af små frokostretter og mad, som var lette at tygge, samt lækre små desserter, som også bruges til mellemmåltider. 

– Alt i alt var det utrolig positivt, og vi tror at den nuværende organisering er den bedst mulige. Vi kunne dog unde køkkenet lidt mere plads og endnu mere materiel til madproduktionen, slutter ÆLdrerådet.

Share.

Der er lukket for kommentarer.