Borgmesterens julehilsen 2018

0

Igen i år kan jeg melde om en positiv udvikling hvad angår tilflytning, grundsalg og byggeri. Stigningen i kommunens indbyggertal er ganske vist ikke på højde med sidste års rekord, men det kan ændre sig til næste år.
Udviklingen foregår nemlig i ryk og er blandt andet bestemt af praktikaliteter, lokalplaner og byggetilladelser. Det er glædeligt at notere, at der sælges byggegrunde i hele kommunen. Det er byrådets ønske, at der skal være kommunale eller private byggegrunde til salg i alle større byer.

Det lokale erhvervsliv trives også. Der er mange virksomheder, der udvider, og det er tegn på, at højkonjunkturen har bidt sig fast.

Byrådets nye vision handler om borgernes aktive liv sammen. Visionen prioriterer tværgående samarbejder og nye måder at inddrage borgerne på. Et konkret og aktuelt eksempel på inddragelse er det rådgivende udvalg, som består af både politikere og borgere, der har arbejdet med helhedsplan for Støvring. Det såkaldte § 17, stk. 4-udvalg afleverer deres anbefalinger til byrådet inden jul.

Fokus på inddragelse vil kunne mærkes i foreningerne og blandt kommunens mange frivillige. Alle disse gode kræfter har stor betydning, for det er nu engang sådan, at kommunen ikke kan skabe et aktivt liv for borgerne. Det skal borgerne selv gøre. Gerne med bidrag fra kommunen, sådan som det er sket i landsbyklynge-samarbejdet i kommunens østlige del.

Samarbejde kan skabe synergi og bedre resultater i mange sammenhænge. De tre himmerlandske kommuner samarbejder i øjeblikket om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og om forskellige tiltag på jobområdet.

Klimaudfordringen er på alles læber i disse tider. Hvis vi skal kunne se de næste generationer i øjnene, kræver det ændret adfærd og konkrete handlinger. I Rebild Kommune vil vi inddrage FN’s 17 verdensmål for at dreje vores opgaveløsning i en mere bæredygtig retning.

Glædelig jul
og godt nytår
Leon Sebbelin
Borgmester

Share.

Der er lukket for kommentarer.