Fem Støvring-virksomheder i storstilet redningsaktion for livet på Nordpolen

0

AAU, Aalborg Universitet, vil i samarbejde med ialt 11 udvalgte, højt specialiserede virksomheder sætte ind med en hidtil uset redningsaktion for dyre- og plantelivet i Arktis-området, – populært kaldet Nordpolen – hvor temperaturen ligger på omkring 50 graders frost.
Blandt de 11 virksomheder er de fem fra Støvring, og det store projekt med navnet DEFEND ARCTIC præsenteres officielt for offentligheden på mandag den 11. juni på EUROSATORY i Paris.

Eurosatory er en stor international forsvars- og sikkerhedsmesse i Paris, og den bliver ”affyringsrampe” for det nye iskolde samarbejde i hidtil uset format

Opererer i 51 grader frost
Alt nødvendigt udstyr skal umiddelbart kunne bringes i stilling til en effektiv indsats, også selv om temperaturen er minus 51 og forholdene reelt er umulige.
Sådan er udgangspunktet groft skitseret for det nye nordjyske samarbejde mellem en række små, mellemstore og et par større virksomheder, med Aalborg Universitet som koordinator og tovholder.
Det handler om hurtig og effektiv indsats ved ulykker og katastrofer i arktiske områder. Virksomhederne byder ind med hver deres kompetencer, og Aalborg Universitets Institut for Materialer og Produktion danner paraply med Bruno Winther som Head of Innovation.

Strategisk placering
af containere med udstyr
Firmaernes vidt forskellige produkter samles i containere og bliver til et mobilt eftersøgnings- og redningssystem, som kan stationeres på strategiske steder og dermed betyde helt afgørende forskelle.
For eksempel i Østgrønland, hvor det ellers kan tage et halvt døgn eller mere, før hjælp kan nå frem.
– Det er nødvendigt at have et inspektionsskib liggende fast med en helikopter for at være effektiv, specielt i Østgrønland, forklarer Bruno Winther.
– Det er ikke realistisk, men dét er Defend Arctic-containere med alt i computerstyret teknologi, som klarer sig selv med solceller og egen vindmølle,

Opbygget som et
system af byggeklodser
– – Vi sætter klodser med de rigtige komponenter sammen på den rigtige måde og sikrer, at de kan bruges også ved minus 51 grader, som er kravet fra Forsvaret og NATO, fortsætter Bruno Winther.
– På Aalborg Universitet kan vi teste materiellet ned til minus 55 grader, og derfor har vi kunnet sammensætte systemerne med de rigtige elementer fra de nordjyske firmaer, fastslår han.
Virksomhederne deltager med alt fra droner og forsvar mod uvedkommende droner over lavtflyvende mini-satellitter til radar- og kommunikationsgrej til truck-transport og naturligvis topisolerede containere til både mandskab og materiel. En mobil kommandopost vil fungere som hjertet i hele Defend Arctic-løsningen.

Dækker 2.700 km kyst
Med tre stationer kan 2700 km på Grønlands østkyst dækkes.
Systemet er klar til umiddelbar indsats, for eksempel hvis et krydstogtskib med 3-4.000 passagerer ombord kommer i havsnød i Ishavet. Eller til både eftersøgning af savnede og nødhjælp, som da bygden Nuugaatsiaq sidste år blev ramt af en flodbølge.
Foruden ved civile eftersøgnings- og redningsaktioner, kan Defend Arctic også spille en rolle ved suverænitetshævdelse: Med containerne er der mulighed for at opsætte en mobil arktisk base til screening af fremmede aktiviteter med overvågning inden for 200 km.
Til militært brug kan der tillige etableres pansret beskyttelse efter behov.

Opbygget som et
system af byggeklodser
Når Defend Arctic-firmaerne præsenterer det unikke koncept på messen i Paris, bliver det med 31 eksperter fra de respektive firmaer – og i ens hvide anorakker.
– Det er første gang i det hele taget, at så mange virksomheder går sammen i et uformelt samarbejde indenfor forskningsteknik, hvor konsortiet dannes efter opgaven. – Vi drager i fælles flok til den internationale udstilling i Paris med tre sættevognstog og vil teste, om vi har ramt markedet rigtigt. Det tror vi på. Vi kommer til at udfordre mange, som ikke har tænkt løsninger.
– Systemet giver med sin opbygning i moduler kunderne unikke muligheder for at tage de elementer, der er behov for, siger Bruno Winther.
– Vi vil naturligvis gå stærkt efter dem, der kan have glæde af Defend Arctic-konceptet. Blandt andre Arktisk Kommando. Efterfølgende er vi klar til at rykke ud med alt det, vi præsenterer på 156 kvadratmeter i Paris. Hvis Grønlands Hjemmestyre vil se os, så kommer vi til Grønland, lover Bruno Winther.

Virksomhederne bag Defend Arctic:

Alpcon i Støvring med ekspertise i termoelektriske generatormoduler til opvarmning for såvel mandskab som køretøjer.

Hydrema i Støvring leverer dumperne, der kan transportere alle elementer rundt i de arktiske områder med ekstremt lavt marktryk, så køretøjerne også kan operere på isen.

Sky-Watch i Støvring har udviklet og produceret avancerede droner siden 2009 og melder sig med et system, som er i stand til selv at holde sig flyvende og med mulighed for tilbehør som kemiske detektorer, infrarød, thermisk eller HD-kamera.

Necas i Støvring producerer elektronik til meget krævende miljøer, blandt andet inden for markedssegmenterne industri, maritimt og offshore, samt rumfart og forsvar.

Techpartners i Støvring yder rådgivning og konsulentbistand og har blandt andet erfaring i vandbehandling under forhold fra ørkenvarme til arktisk kulde.

Ballard i Hobro med brændselsceller til at sikre elforsyning også under ekstreme forhold.

DC Supply i Nørresundby sørger for de mobile containerløsninger.

MyDefence i Nørresundby har specialiseret sig i teknologisk avancerede anti-drone løsninger og kan jamme eventuelle uvedkommende og forstyrrende droner i området.

Scanfiber Composites i Sindal har mange års erfaring i ballistisk beskyttelse og producerer letvægts-pansring baseret på fiberkompositter.

Space Inventor i Aalborg udvikler og bygger satellitsystemer, som kan opfange og overvåge radiosignaler fra for eksempel skibe, fly og radarer.

Polog på Frederiksberg er den eneste ”udlænding” i selskabet, men besidder til gengæld helt speciel ekspertise. Polog er en dansk-grønlandsk virksomhed, som sørger for logistik til projekter i fjerntliggende egne, ofte uden eksisterende infrastruktur. Herunder Arktis.

Aalborg Universitets Institut for Materialer og Produktion fuldender dusinet som projektejer, leder og administrator af Defend Arctic. Instituttet har erfaring med større forskningsprojekter og i øvrigt ekspertise inden for jura og indkøb at trække på. Universitetet er neutralt i forhold til virksomhederne og har i øvrigt mulighed for at trække på en række af forskere.

Kort & Godt
om Arktis-området

Arktis er området omkring Nordpolen, inklusiv de nordligste dele af Nordamerika, Asien og Europa, med Grønland som en del af det arktiske område. 84% af Grønland er dækket af is, som adskillige steder er over 3 km tykt.
Selve Nordpolen ligger geografisk midt i Ishavet, omgivet af land, i modsætning til Antarktis (Sydpolen), som populært sagt kun er en kæmpemæssig isklump.

Dyre- og plantelivet i Arktis er særdeles sårbart over for forurening, herunder eventuelle olieudslip, som kan være helt katastrofale.

En række landlevende dyr i de arktiske områder er polarræv, snehare, polarulv, jærv, moskusokse, rendyr, lemming og hermelin, og havpattedyrene i området, som lever dels på land, dels i ishavet, er hvalros, isbjørn samt diverse hval- og sælarter.

Desuden lever omkring 150 fuglearter en større eller mindre del af året i de arktiske områder, hvor der om vinteren er bælgmørkt hele døgnet, mens der i sommerhalvåret er lyst alle døgnets 24 timer.

Share.

Der er lukket for kommentarer.