Flere indsamlere – mindre skrald – men utroligt mange cigaretskod

0

Bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Rebild Kommune takker alle, der var med til at gøre naturen ren og pæn ved dette års affaldsindsamling. Forleden tog skoleelever, spejdere, cykelklubber, borgerforeninger og andet godtfolk skraldet i snart sagt hver en afkrog af vores skønne kommune. 

I Skørping by mødte ca. 40 ivrige børn og voksne op og hjalp DN Rebilds bestyrelse med at forårsrengøre byen og dens nærmeste omegn. Det var flere hænder end sædvanligt, men til trods for det store rengøringshold blev der samlet mindre skrald ind. ”Vi kan konstatere, at der havner mindre affald i naturen. Årsagen er vel det fokus, som langt om længe er kommet på natur, miljø, ressourcer og klima. Det er meget glædeligt”, siger Anette Bruun Hansen, som er lokalformand for DN i Rebild Kommune.

I Skørping blev der indsamlet ca. 30 flasker, 100 dåser og 90 kg affald – heraf 1383 cigaretskod. 200 af skodderne blev samlet op på det 

forholdsvist beskedne areal mellem Apoteket, Fakta og Meny, hvor der ellers er opstillet affaldsbeholdere.

Før dette års affaldskampagne opfordrede DNs sekretariat alle indsamlingshold i landet til at registrere, hvor mange cigaretskod, de kunne finde. Optællingen har til formål at sætte fokus på de miljøproblemer, som det enorme antal cigaretskod i naturen er årsag til.

I filtret samles en række giftstoffer, der udledes i miljøet, når skoddet smides i naturen. Giftstofferne kan være dødelige for levende organismer i vand – det viser flere studier. Andre undersøgelser viser, at giftstofferne fra filtrene findes i en stor procentdel af amerikanske havfugle og andet marint liv. 

Filtrene er desværre også en del af den mikroplast-katastrofe, som verden er blevet opmærksom på i løbet af de sidste par år. Når cigaretfiltrene kommer i kontakt med vand, nedbrydes de nemlig til små stærke fragmenter – mikroplast. De små fragmenter suger miljøfremmede stoffer til sig, som de transporterer videre ud i miljøet – og ind i fødekæden hos de dyr, der spiser mikroplasten. Vi ved stadig ikke, hvilke effekter mikroplasten har på mennesker.

”De mange skod, som vi samlede op på butikstorvet i Skørping og ude i naturen, må være tegn på manglende viden om de negative miljøpåvirkninger. Selvom det er besværligt og lidt ulækkert, giver det altså god mening at samle skoddene op, tælle dem og sende resultatet ind til DNs sekretariat, som vil offentliggøre landsresultatet, siger Anette Bruun Hansen, som er sikker på, at mange rygere vil ændre adfærd, når de bliver opmærksomme på problemet.

Share.

Der er lukket for kommentarer.