Gudstjeneste i Rebild bakker er nu blevet en årlig tradition

0

For tredje år i træk holdt kirkerne i Rebild den 26.maj en fælles gudstjeneste i Rebild bakker.

Initiativet til den fælles friluftsgudstjeneste blev taget første gang i 2017 i anledning af 500-året for den lutherske reformation. Reformationsjubilæet blev med andre ord en anledning til en ny tradition i Rebild kommune og en ny mulighed for samarbejde og for at komme sammen på tværs af kommunen. Gudstjenesten blev en succes og dannede grobund for endnu en gudstjeneste i 2018 og nu i år altså for tredje gang.

En planlægningsgruppe af præster og organister havde forberedt slagets gang og endnu engang foregik gudstjenesten på festpladsen midt i bakkerne. Biskoppen havde givet tilladelse til at afholde dåb, så der skulle anskaffes og transporteres en døbefont derned, sammen med alt det andet, der skulle anvendes.

Nysgerrige får

Da flaget strøg til tops i Rebildselskabets flagstænger ved middagstid kom fårene ilende til for overvære forberedelserne, som bl.a. indebar oprydning efter netop deres efterladenskaber, samt ikke mindst opstilling af højttalere og lydanlæg ved Jesper Meng, Skørping.

Spillemænd og kor-samarbejde

En times tid inden gudstjenesten mødte flere af kommunens kirkekor op for at øve og optræde som et samlet kor og Rebild spillemændene mødte op, klar til at akkompagnere salmesangen.

Klokken 14 blev gudstjenesten kimet i gang med en medbragt klokke, inden den fortsatte med fællessang og korsang, mini-prædikener ved to forskellige præster, samt dåb og nadver.

Ca. 300 mennesker deltog i gudstjenesten; Oliver og Hedvig blev døbt og deres familier var glade for den lidt anderledes dåb – og alt i alt var alle vist glade og tilfredse med denne eftermiddag i Rebilds smukke bakkede landskab, hvor selv solen tittede frem.

En tradition er skabt

Så mon ikke kirkerne igen næste år gør, som der nu må siges at være tradition for, afholder en fælles gudstjeneste i bakkerne for alle indbyggere og besøgende i og på tværs af Rebild kommune!

Share.

Der er lukket for kommentarer.