Hvordan brevstemmer man?

0

Der kan være flere årsager til, at man ønsker at brevstemme. Uanset årsagen, er det heldigvis muligt. Du skal dog selv sørge for at hente din stemmeseddel, så du kan brevstemme. Vil du gerne vide, hvordan du gør det, skal du blot læse med herunder.

Hvor kan jeg brevstemme?

I dag er det muligt at brevstemme i alle landets kommuner. Det kan du fx gøre på borgerservicecentrene. Det er i nogle kommuner også muligt at stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder.

Du bør tage kontakt til kommune og spørge, hvor du kan brevstemme:

  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • i fængsler, arresthuse mv., hvis du er indsat
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er adgang til et afstemningssted
  • i eget hjem, såfremt du er syg eller på anden vis ikke fysisk er i stand til at forlade dit hjem
  • på plejehjem, i beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i særlige boformer for fx voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kvinder udsat for vold eller voksne med særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her

Sådan brevstemmer du

Når du møder op på et af de steder, hvor du kan brevstemmer, vil der være en såkaldt stemmemodtager til stede. Han eller hun vil kunne vejlede dig om, hvordan du brevstemmer. Desuden er det også til enten ham eller hende, at du skal fremvise gyldig legitimation.

Når du har fremvist en form for gyldig legitimation, hvilket kan være både dit pas, dit kørekort eller det gule sygesikringsbevis, vil du få udleveret en stemmeseddel og en kuvert. I denne kuvert kan du selvfølgelig lægge din stemmeseddel i, når du har udfyldt den.

Dertil vil du også få udleveret et følgebrev, som du skal udfylde med dit navn, din fødselsdato og din bopæl. Der er dog nogle af disse oplysninger, der kan være udfyldt på forhånd af kommunen. Du kan dog ikke undgå at datere og underskrive dit følgebrev, når du har brevstemt.

Hvor brevstemmer jeg fra udlandet?

Hvis du gerne vil kunne brevstemme i udlandet, skal du henvende dig til den danske ambassade eller derimod til et dansk konsulat i det land, hvor du opholder dig på det respektive tilbud.

Det er også muligt at brevstemme, hvis du er dansk statsborger, der opholder sig i Grønland, på Færøerne, eller som derimod gør tjeneste på et dansk skib. Dertil er det også gældende, hvis du er på en boreplatform eller et havanlæg. Her er det også muligt for dig at brevstemme.

Hvis du skal afgive din brevstemme, så foregår det på de færøske eller grønlandske folkeregistre, på skibet eller på havanlægget. Søfolk og deres medrejsen ægtefæller kan desuden brevstemme på skibet. Det kan de dog først fra dagen efter et folketingsvalg, hvilket ikke alle er klar over.

Disse brevstemmer bliver ikke forælde. De er dog ikke gældende ved dette folketingsvalg. Derimod bliver de brugt til det næste folketingsvalg. Hvis du har lyst til at læse mere om udlandsdanskeres valgret, kan du læse om det på Social- og Indenrigsministeriets valgside.

Share.

Der er lukket for kommentarer.