Indkalder forslag til Rebild Kommunes Natur- og Miljøpris 2017-18

0

Hvem fortjener en særlig anerkendelse for et lokalt bæredygtigt initiativ?
Spørgsmålet stilles af Rebild Kommunes Grønne Råd, som efterlyser indstillinger til prismodtagere af årets Natur- og Miljøpris. Prisen gives til en eller flere privatpersoner, en forening, en organisation, en virksomhed eller en institution, der har gjort en særlig indsats for at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig udvikling i kommunen.

Alle, som bor, arbejder eller er foreningsaktive i Rebild Kommune, kan indstille andres eller eget initiativ til hæderen.

Diplom og 5.000 kroner
Natur- og Miljøprisen blev indstiftet i 2011 af Rebild Kommunes Grønne Råd, og består af et diplom samt et kontant skulderklap på 5.000 kroner.
Siden 2011 er prisen blandt andet givet til…

– lystfiskerne ved Lindenborg Å for deres arbejde med gydebanker, som har medvirket til at opgradere Lindenborg Å til et fremragende havørred-fiskevand

– 9. klasserne på Karensmindeskolen i Støvring for klima-arbejde og klima-maleri

– Anne Dorthe Sørensen fra Veggerby for hendes arbejde med lokal affaldsindsamling langs veje.

Prisen nåede ikke at finde en modtager i 2017.
Alle de indstillinger, der kom ind. går derfor med i puljen til dette års hæderspris.

Frist den 15. september
De nærmere kriterier for at komme i betragtning til prisen kan ses på kommunens hjemmeside under Det Grønne Råd.
Fristen for indstillinger er den 15. september 2018, og forslag sendes til Center Natur og Miljø på
cnm@rebild.dk

Facts om
Det Grønne Råd
i Rebild Kommune:

Det Grønne Råd består af repræsentanter fra Rebild Kommunes grønne foreninger
og myndigheder.

Rådet er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunen om natur- og miljøspørgsmål.
I rådet kan idéer til natur- og miljøtiltag præsenteres, drøftes og videregives til at fremme arbejdet i retning af mere bæredygtighed.

Det Grønne Råd står bag idéen til den årlige to-ugers event Klima Rebild.

Share.

Der er lukket for kommentarer.