Klar til stiftelse af KLYNGERÅDET for 19 byområder i Rebild ØST

0

KLYNGERÅDET i Rebild Øst klyngesamarbejdet er klar til stiftende generalforsamling i Terndrup Idrætscenter tirsdag aften den 27. november. Klyngerådet stiftes som en almennyttig forening, og bliver øverste besluttende bestyrelse for klyngesamarbejdet Rebild Øst, og afløser dermed Styregruppen, som har ledet samarbejdet godt gennem projektfasen i de seneste to år.

Umiddelbart efter den stiftende generalforsamling, holdes der samme aften/samme sted en ekstraordinær ge-neralforsamling for at få foreningens nye vedtægter endelig godkendt. – Se meget mere, og læs dagsordnerne for generalforsamlingerne på klyngens hjemmeside www.rebildøstklyngen.dk og Facebook gruppen Rebild Øst Klyngen.

19 bysamfund er med

Klyngesamarbejdet i Rebild Øst, er et formaliseret samarbejde mellem de tre byzonebyer Blenstrup, Bælum og Terndrup, samt de 16 omliggende landsbyer Askildrup, Dollerup, Fræer, Gerding, Hellum, Horsens, Korup, Lille Brøndum, Lyngby, Siem, Skibsted, Smidie, Solbjerg, St. Brøndum, Svan-folk og Torup, alle i kort afstand til hovedvej 507, og beliggende i den østligste del af Rebild Kommune.

Klyngesamarbejdet blev startet sidste år, som et ”projekt landsbyklynge” under DGI, RealDania samt Lokale -og Anlægsfonden.
Projektfasen har med borger-undersøgelse, dialogmøder og kortlægning afdækket klyngeområdets mange po-tentialer, som nu skal omsættes til egentlige projekter.

Målet er at øge livskvaliteten for de borgere, der bor i området og at kunne tiltrække flere borgere til området, og dermed sætte Rebild Øst på landkortet som et unikt sted at bo.
Læs meget mere på hjemmesiden i rapporterne ”Kortlægning og Analyse Landsbyklyngen Rebild Øst” og ”Vision og Strategiplan Landsbyklyngen Rebild Øst”.

Arbejdsgrupperne arbejder

Flere nedsatte arbejdsgrupper arbejder nu med egentlige projekter. Arbejdsgruppen ”Fælles Identitet, Bosætning og Markedsføring”, har her i september/oktober søgt og fået bevilliget midler fra de tre Lokalråd, fra Landsbyrådet og fra LAG-Himmerland, så en egentlig reklamekampagne kan startes for at skabe opmærksomhed omkring, og promovere klyngen, samt give klyngen en fælles identitet.
Der er også gennem LAG bevilliget midler til start af et projekt omkring nye boformer i klyngen.

Nye boformer tager form

Projekt nye boformer søges udvidet til hele klyngen gennem en netop afsendt ansøgning om midler fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje, som ligeledes i projektet vil analysere de landskabelige kvaliteter omkring de 19 byer i klyngen, og udarbejde en landskabelig udviklingsplan for Rebild Øst klyngen.
– Der er rigtig mange spændende tiltag i Rebild Øst klyngen i øjeblikke; der opstår mange nye idéer og tanker, så kom til generalforsamlingen for at høre mere og ikke mindst for at fortælle, hvad dine ønsker er til klyngesamarbejdet i Rebild Øst, lyder det fra Jacob Ellemann, en af de mange aktive i klyngesamarbejdet.

Share.

Der er lukket for kommentarer.