– Kom og vær med i minister- og borgmesterdebat om fremtidens biblioteker

0

”Ordet er frit
– biblioteket er dit.”

Under dén overskrift inviterer kulturminister Mette Bock og Leon Sebbelin, formand for Kommunernes Landsforenings Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg til debat om fremtidens bibliotek. Arrangementet er åbent for alle interesserede og foregår fredag den 26. oktober i halvanden time fra godt middag, – på Meko-print, Hermesvej 4 i Støvring.

Kulturministeren og kommunernes talsmand på kulturområdet ønsker en debat om bibliotekernes fremtid. Derfor har de planlagt en tur rundt i landet for at snakke med borgerne og blive klogere på, hvordan danskerne bruger biblioteket, og hvilken slags bibliotek de ønsker sig. Mødet i Støvring er premiere på debat-turnéen med ialt fire møder rundt omkring i landet, og input fra alle fire møder vil blive brugt, når kulturministeren og Kommunernes Landsforening senere drøfter, hvordan rammerne for fremtidens biblioteker skal se ud.

Mekoprints medarbejdere med i biblioteks-debatten
Leon Sebbelin noterer med tilfredshed, at der kommer et nordjysk aftryk på biblioteksdebatten.
– Det er en flot gestus, at Mekoprint ikke bare lægger hus til arrangementet, men også lader 25 medarbejde-re bruge arbejdstid på at bidrage til bibliotekernes udvikling.
– Bibliotekerne er udfordret af digitalisering og ændrede brugervaner, og alle gode kræfter bør være med til at præge fremtidens bibliotek. – Jo flere der får glæde af den fantastiske kulturinstitution, som vores folkebiblioteker er, jo rigere et samfund bliver vi en del af.
– Ud over Mekoprints med-arbejdere kan interesserede borgere melde sig til arran-gementet. Man behøver ikke at være superbruger af biblioteket for at være med. I H.C. Andersens fædreland ved vi, at Klodshans er mere idérig end sine lærde brødre, slutter Leon Sebbelin.

Tidligere DR2-studievært medvirker som moderator
Journalist Anja Bo, tidligere medarbejder på DR2, styrer debatten.
Først interviewer hun kul-turminister Mette Bock og Leon Sebbelin. Derefter kan publikum besøge tre valgfrie poster, hvor man i mindre grupper for eksempel kan løse biblioteksgåder eller være kassemester for fremtidens bibliotek.
Arrangementet slutter med en fælles debat på baggrund af de inputs, der er kommet på posterne.
Der bliver serveret drikkevarer og snacks til debatten.

Tilmelding er nødvendig
– og det er først til mølle.!

Af praktiske hensyn skal man melde sig til arrangementet på forhånd, – blandt andet er der grænse for deltagerantallet.
Tilmeldingsfristen er mandag den 22. oktober.
Ring til Niels Larsen, borgmesterkontoret, på 99 88 76 15, eller send en mail på nila@rebild.dk

FOTO: Kulturminister Mette Bock debatterer med publikum og Rebild-borgmester Leon Sebbelin om fremtidens biblioteksformer.

Share.

Der er lukket for kommentarer.