Kom med på en historisk byvandring i Bælum med Rebild Turistforening 28. april

0

Søndag eftermiddag den 28. april byder Rebild Turistforening – som det fremgår andetsteds i Vores Avis i denne uge – på en spændende historisk byvandring i Bælum i Rebild Kommunes østlige udkant.

Bælum er en af de landsbyer i Rebild Kommune, hvis historie trækker tråde tilbage til forhistorisk tid. I vikingetiden, dengang Lille Vildmose var åbent vand, gik en fjordarm ind til byen, og området indeholder bl.a. arkæologiske fund fra bronzealderen.

Bælum var et naturligt sted at slå sig ned, først med jagt og fiskeri, siden også med agerbrug. Byens kirke er fra begyndelsen af 1200-tallet og i 1231 er byen omtalt i Kong Valdemars jordebog under navnet Beflum.

I 1800-tallet tog udviklingen fart, og i Trap Danmarks udgave fra 1901 er byen omtalt som indeholdende en kirke, præstegaard, skole, realskole, folkehøjskole, fattiggaarden Nørgaard med plads til 28 lemmer, 2 sparekasser, jernstøberi, savskæreri, ølbryggeri, flere købmandsforretninger, flere håndværkere, kro, valgsted for amtets 3. folketingskreds, jærnbane- telegraf- og telefonstation samt postkontor.

Endnu i 1901 skulle man personligt møde op på valgstedet, som var på byens torv, som ses på billedet øverst til højre her på siden. 

Valghandlingen foregik ved, at man gik hen til den kandidat, man stemte på – med de konsekvenser det så måtte have haft for afstemningens uafhængighed…

…og MEGET MERE!

Det ovenstående er bare lidt af det, Frank Jeppesen vil fortælle om, når han er guide på søndagens byvandring i Bælum søndag den 28. april. Også Franks far var meget interesseret i Bælums lokalhistorie, og mange af fortællingerne er videreført fra hans tid. – Og hvem ved, måske er der blandt turens deltagere også nogle, der kan bidrage til fortællingerne.

Fra kirken til møllen, – med kaffe & kage!

Vandreturen starter ved kirken og fortsætter op gennem den gamle bymidte, ned forbi fabrikant C. F. Nielsens aftægtsbolig, som er et af de meget flotte huse i byen. 

Videre ned til Bælum Nørgaard, som ligger lige ved siden af Østhimmerlands Ungdomsskole, som der også gøres holdt ved, for her er også meget historie at fortælle. Turen slutter på møllebakken ved Bælum Mølle, hvor der ud over fortællingerne om møllen også serveres  kaffe og kage for deltagerne.

– Når Bælum Mølle fremstår blå på billedet (til højre), er det fordi taget er under udskiftning, og det blå er et undertag, som afventer at blive dækket med sort tagpap oplyser Frank, som selvfølgelig også er medlem af Bælum Møllelaug.

På www.rebildturist.dk kan interesserede iøvrigt hente en 2-sider brochure med flere fortællinger om de steder, der besøges på byvandringen.

FOTO: Bælum Torv set fra Støberivej.

Share.

Der er lukket for kommentarer.