Lille Binderup – en lille bid af Nærværsdanmark

0

Lille Binderup er en af de mindste landsbyer i Rebild Kommune med sine kun 35 husstande. Alligevel var her tidligere både købmand, bager, smedje og skole. Skolen lukkede i 1962. Der har også været privat belysningsforening og vandværk i byen, men det er også fortid nu. Til gengæld lever sammenholdet, missionshuset bliver stadig brugt, og snart får byen super internet med nyt fiberbredbånd.

I Lille Binderup mødes jeg med Poul, hvis slægt har boet på egnen siden 1600-tallet, og tilflytteren Hanne, der er kommet til helt fra København for ca. 18 år siden. Poul og Hanne har lovet at vise rundt i byen og fortælle lidt om livet i landsbyen. Da Hanne nævner, at Poul kan en masse røverhistorier, griner Poul og forklarer: -Ja, måske, men de skal nok ikke i avisen. I stedet starter rundvisningen på byens legeplads. Poul har doneret et stykke af sin jord til legepladsen. Lille Binderups borgere har så opført legeredskaber og bålhytten, som nu er byens samlingssted. Her mødes man til høstfest, arbejdsdage, gløgg ved juletid og arbejdsdage, hvor landsbyen forskønnes. Der møder som regel 30-40 borgere op ved hvert arrangement. Senest er der blevet plantet vejtræer med støtte fra Landsbypuljen. Næste projekt er en fælles frugthave. Den skal anlægges på en tom grund, som Lille Binderup har fået foræret af Rebild Kommune, efter et faldefærdigt hus er blevet revet ned. Poul har sat hæk om grunden i efteråret. Snart bliver der sået græs. Derefter følger frugttræer og bærbuske, hvor alle i Lille Binderup frit kan forsyne sig.

Jordbær og tørvemose

Men jordbær kommer der nok ikke i frugthaven. Her er byen allerede forsynet fra Skovs Økologiske Jordbær, som ligger på grænsen mellem byen og mosen. Her er der hver sommer livlig aktivitet. Poul og Hanne fortæller, at der kommer kunder helt fra Aalborg for at plukke jordbær. Måske gæsterne næste gang skulle slå et smut ned til mosen. Frem til 1950’erne blev her gravet tørv. I dag bruges mosen mest til jagt eller som rekreativt område. Der er masser af råvildt og sumpbævere i mosen, og måske kommer her også rigtige bævere og en ulv eller to.

Nærværsdanmark

Udtrykket Nærværsdanmark, som blev omtalt i Vores Avis uge 13, kom til Landsbyrådet fra Lille Binderup. Det er Hanne Larsen, der fremkom med betegnelsen. – Jeg troede faktisk, da jeg skrev det, at jeg selv havde fundet på det. Men nu har jeg googlet det, og kan se at ordet er opstået i forbindelse med en konkurrence, hvor man ville finde et andet udtryk end “Den rådne banan” og “Udkantsdanmark”. Det har givet vis ligget i min underbevidsthed, siger Hanne Larsen. Men, udtrykket er under alle omstændigheder rigtigt godt og passer perfekt på Lille Binderup. Der er ca. 35 husstande i byen og alle kommer godt ud af det med hinanden. Hanne og Poul er enige om, at der er respekt for forskellighed. Og byens borgere mødes ofte til hyggelige, fællesarrangementer i byen. Deleøkonomien, som på det seneste er blevet en trend i storbyerne, har altid levet i Lille Binderup. Man låner gerne værktøj, maskiner og andet ud til de andre i byen.

Himmerlands andet missionshus

I Lille Binderup ligger et missionshus, som stadig bruges af nogle af byens beboere, som er medlem af KFUK og KFUM. De afholder blandt andet ungdomsklub og foredrag, og missionshuset kan også lånes af borgerforeningen til nogle af de mange arrangementer, der holdes i Lille Binderup. Missionshuset blev opført i 1894. Missionshuset i Lille Binderup var det andet missionshus, der blev opført i Himmerland.

Tordenkalven

Missionshuset i Lille Binderup blev således opført tre år efter, at en af Himmerlands mest kendte skæve eksistenser var gået bort. Tordenkalven blev han kaldt. Han var født få kilometer fra Lille Binderup i 1816 og var døbt Chresten Christian Larsen. Efter en ulykke på godset Lundbæk travede han rundt i Himmerland på krykker. Her gik han fra hus til hus, fra gård til gård, og fortalte historier til gengæld for en skilling, et måltid mad eller en overnatning i laden. På denne vandring er Tordenkalven nok også kommet forbi Lille Binderup mere end en gang. Hans historier var groteske og ikke altid lige stuerene. Men folk må alligevel have syntes om dem, for, da Tordenkalven døde, fandt man 20.000 kr., som han havde sparet sammen af sin tiggerløn. Og det var mange penge dengang.

Legepladsen i Lille Binderup

Legepladsen i Lille Binderup

Mosen ved Lille Binderup. Foto Hanne Larsen

Mosen ved Lille Binderup. Foto Hanne Larsen

Mosen i Lille Binderup 12.04.14. Foto: Hanne Larsen

Mosen i Lille Binderup 12.04.14. Foto: Hanne Larsen

Karatskiltet på husmuren er det sidste vidnesbyrd om, at her engang lå en købmandsforretning

Karatskiltet på husmuren er det sidste vidnesbyrd om, at her engang lå en købmandsforretning

Den tidligere skole i Lille Binderup

Den tidligere skole i Lille Binderup

Her anlægges Lille Binderups frugthave

Her anlægges Lille Binderups frugthave

Bålhytten i Lille Binderup. Byens naturlige samlingssted. Foto: Hanne Larsen

Bålhytten i Lille Binderup. Byens naturlige samlingssted. Foto: Hanne Larsen

Share.

Der er lukket for kommentarer.