Medlemsfremgang i de lokale Y’s Mens Clubber

0

Rebild Efterskole var forleden rammen om den årlige konference for den årlige konference i Y’s Mens Club Distrikt Himmerland. Ikke færre end 123 medlemmer af de 10 Y’s Men’s klubber i distriktet deltog, inklusiv repræsentanter for Y’s Mens Clubberne i Han Herred og Aabybro.

Y’s Mens Club har et tæt tilhørsforhold til til folkekirken, og derfor var det naturligt at indlede dagen med en gudstjeneste i den ny-restaurerede Skørping Nykirke. Her prædikede sognepræst Sanne Birkely Sørensen om Jesu sidste aften med sine disciple Skærtorsdag, idet hun fortalte om kirkens alterbillede i form af et stort glasmaleri, som fylder hele korgavlen

Medlemsfremgang

I sin velkomst til efterskolen orienterede forstander Troels Schrøder om stedet, hvorefter der var arrangeret tur for de deltagere, der ikke er medlemmer af organisationen, mens medlemmerne holdt den årlige generalforsamlingi Y’s Mens Club Distrikt Himmerland. Distriktets leder, Ellen Kruse, Sdr. Onsild, omtalte  bl.a. samarbejde med de enkelte klubbers ledelse og fremhævede den store velvilje, hun har mødt på sine besøg rundt om i klubberne, som med en tilgang af seks medlemmer nu er oppe på 270.

Næste års distriktsleder, Irma Jensen, Rørbæk, fik sit driftsbudget for 2015-16 godkendt med klapsalver.

Langt de fleste af klubberne indsamler brugte frimærker, som renklippes og videresælges til fordel for velgørenhed og til udbredelse af klubbernes virke gennem rejselegater. Jens Petersen, Nørager, som koordinerer frimærkeindsamlingen, fortalte at der i denne sæson er indsamlet 9,8 kg frimærker: Tilfredsstillende, ikke mindst fordi der bliver stadig færre frimærker at indsamle, efterhånden som e-mails, sms og lignende elektroniske kommunikationsformer afløser det gode gamle postbrev.

Lederne af de 10 Y’s Men’s klubber fremhævede forbindelsen til udenlandske venskabsklubber som noget værdifuldt.  Poul Vadsholt, Overlade, der er udpeget som distriktsleder for 2016-17, præsenterede sig selv og orienterede samtidig om klubbernes engagement i flere af landsdelens efterskoler. Som leder af distriktet i 2017-18 valgtes Liselotte Nielsen, Løgstør.

Konferencen sluttede med en hyggelig festaften, hvor medlem af klubbernes landsledelse, Kristen Grysbæk, Ringkøbing, opfordrede klubmedlemmerne til at gøre Y’s Men’s bevægelsen mere synlig i lokalsamfundet gennem aktive og sociale initiativer over for eksempelvis udfordringen med stadig flere hjemløse, og samtidig markere den enkelte klub som et kristent fællesskab: – Det sker ved at sætte nogle få, men gode mål for klubbens arbejdsindsats, lød det.

Musik og munterhed

Et yderst populært indslag kom fra musikerne Elisabeth Svenstrup, Bælum, og Tine Lilholt, Gl. Skørping. Aftenens hovedtaler var forstander for Seniorhøjskolen i Nr. Nissum, Flemming Nees, som under overskriften ”En mønsterbryders bekendelser” fortalte om det mod og den indsats, som er nødvendigt for at skifte kultur fra et vestjysk fiskermiljø til et akademisk miljø. Tidligere distriktsleder Bjarne Johansen, Kongerslev, afsluttede konferencen på humoristisk vis med en række muntre indslag.

Hans Henrik Borup Laugesen

hh@vores-avis.dk

Tine Lilholt og Elisabeth Svenstrup underholdt med et smukt og varieret musikalsk program

Tine Lilholt og Elisabeth Svenstrup underholdt med et smukt og varieret musikalsk program

Sognepræst Sanne Birkely Sørensen holdt prædiken og fortalte om den smukke glasaltertavle (se øverst i artiklen).

Sognepræst Sanne Birkely Sørensen holdt prædiken og fortalte om den smukke glasaltertavle (se øverst i artiklen).

Share.

Der er lukket for kommentarer.