Nu ved vi, hvor toget skal standse

0

Torsdag var der indkaldt til byrådsmøde i Terndrup. Byrådssalen var denne aften mere end fuld, da ”togsagen” var på dagsordenen. Folk, især borgere fra Skørping, var mødt talstærkt op. De sidst ankomne måtte stå ude på gangen og lytte til mødet gennem den åbne dør til byrådssalen. Af hensyn til de mange tilhørere til aftenens møde, valgte Borgmester Leon Sebbelin og et enigt byråd at behandle spørgsmålet om IC-togene som første punkt. Debatten, der varede ca. en time, udmundede i, at der blev skredet til afstemning om et svar til transportministeriet og regionsrådet. Et svar, der betyder, at Skørping Station bliver det fremtidige stop for IC3-togene.

Borgmester Leon Sebbelin indledte med en gennemgang af ”togsagen” indtil nu. I gennemgangen præciserede han, at der ikke er tale om at nedlægge en af kommunens togstationer. Der er udelukkende tale om, hvilken station, der i fremtiden vil være sikret, at IC3-toget standser der. Der er altså tale om de ordinære IC-tog. Ikke IC-lyntog eller de nye time-tog, som skal sikre en transporttid på kun en time mellem hver af landets største byer. Disse tog standser ikke ved stationer i Rebild Kommune, og vil heller ikke komme til det i fremtiden. Da man måtte konstatere, at transportminister Magnus Heunickes beslutning om kun ét stop i Rebild Kommune ikke står til at ændre, foreslog Leon Sebbelin, at kommunen indgav et svar, hvor man under protest tog transportministeriets og regionens aftale til efterretning. Transportministeriet og Region Nordjylland har indgået en aftale, hvor der kun bliver ét IC-tog-stop i Rebild Kommune. På baggrund af tal for passagerer ved de to nuværende stop peger man i aftalen på Skørping som det oplagte valg for placeringen af dette stop. Aftalen lod det dog være op til Rebild Byråd, om det skulle være Skørping eller Støvring, der bevarede sit IC-tog-stop.

Naivt at tro på to stop

Ole Frederiksen (V) fik som den første ordet efter borgmesterens oplæg. Ole Frederiksen gav udtryk for, at han mente, at det var naivt at fortsætte kampen for to IC-tog-stop i Rebild Kommune. –Det kommer aldrig til at ske, selvom vi skulle få en ny transportminister, sagde Ole Frederiksen blandt andet. Lise Bech (O) mente derimod, at to stop i en pendlerkommune som Rebild er et ganske reelt ønske. Men medgav dog, at som tingene stod nu, så måtte byrådet pege på én af de to byer i et svar til transportministeriet og regionsrådet. Og her ville det være mest logisk at pege på Skørping, hvor langt de fleste passagerer stiger af og på, og hvor der er de bedste parkeringsforhold ved stationen. Flere af byrådets medlemmer gav deres besyv med. Efter en del debatteren frem og tilbage tog Ole Frederiksen igen ordet og forlangte afstemning.

Fælles formulering

Uoverensstemmelsen i byrådet gik dog hovedsageligt på, hvordan svaret skulle formuleres. Derfor gik Leon Sebbelin og Ole Frederiksen afsides for at formulere et fælles og entydigt svar. Leon Sebbelins forslag mente mange kunne fejlfortolkes, så man protesterede imod placeringen Skørping frem for en protest mod kun ét IC-tog. Omvendt var Leon Sebbelin imod Ole Frederiksens formulering med, at byrådet anbefalede Skørping. –Hvis vi skal anbefale noget, så skal det være, at vi fortsat har to IC-standsninger i kommunen, sagde Leon Sebbelin. Ole Frederiksen og Leon Sebbelin enedes derfor om en formulering, hvor de to stationer nævnes i prioriteret rækkefølge. Forslaget blev derfor, at byrådet svarede transportministeriet og regionsrådet, at de tog den indgåede aftale til efterretning, med Skørping som første prioritet for placeringen af IC-tog-stoppet og Støvring som anden prioritet. Dog med den tilføjelse, at byrådet forbeholdt sig ret til fortsat at kæmpe for to standsningssteder. Hermed blev der sat punktum i sagen. –Hvis vi stemmer for dette her, så bliver det Skørping. Punktum. Så er der ikke mere usikkerhed, sagde Leon Sebbelin. Herefter skred byrådet til afstemning. 21 stemte for, 3 imod, og en enkelt undlod at stemme. Hermed er Skørping sikret sin position som IC-stop i Rebild Kommune.

Punktum

Byrådet håber dog, at det kommende folketingsvalg – og en måske ny transportminister, vil åbne mulighed for at genoptage debatten, og måske give Rebild endnu et IC-tog-stop, som så vil blive på Støvring station. –Fordi tre IC-tog-stop, som der stod på Rebild Kommunes Facebook 1. april, er nok for meget at forlange, sagde borgmester Leon Sebbelin med et smil, og hentydede til kommunens aprilsnar. Det lo de mange tilhørere af. –Ja, det får vi i hvert fald ikke, lød det fra en tilhører. De mange fremmødte Skørping-borgere var tydeligt glade og lettede, da de forlod byrådssalen. Skørping bevarer sit IC-tog-stop også efter årsskiftet 2016/2017. Hvad der i øvrigt sker i forhold til togtransporten i Rebild Kommune vil tiden vise.

w.Togskinner-13-2

Share.

Der er lukket for kommentarer.