Nye boller på suppen i Rebild ØST – nyt borgermøde

0

Rigtig mange borgere i Rebild Øst Klyngen har med hjælp fra Rebild Kommune og det landsdækkende klyngesekretariat under DGI brugt det seneste års tid til at kortlægge og analysere hvilke herligheder, klyngen kan byde på.

Siden da har forskellige arbejdsgrupper arbejdet på højtryk for at komme med ideer til, hvordan Rebild Øst Klyngen bør udvikle sig fremover.

Alle de ideer, der er udsprunget af arbejdsgruppernes arbejde, har Styregruppen nu samlet og bearbejdet i en ”Visions og udviklingsplan”, som Styregruppen glæder sig til at præsentere for borgerne i Rebild Øst Klyngen.
Det sker på et borgermøde på Terndrup Idrætscenter onsdag den 30. maj fra kl. 19.00 til kl. 21.30, hvor alle er velkomne.

På borgermødet vil Styregruppen blandt andet gøre status over det klyngeforløb, der startede for halvanden år siden, og som med borgermødet den 30. maj er slut.

Lokale er kede af
”jordemoder-farvel”
– Det betyder desværre også, at Klyngens yderst kompetente ”jordemoder” og proceskonsulent – Pia Bonde, stopper med at holde processen i gang og trække i de mange tråde, der tilsammen har gjort det muligt at nå i mål med en flot og langsigtet Visions og udviklingsplan, fortæller de lokale ildsjæle bag klyngesamarbejdet.
– Nu skal vi selv sikre forankringen og de videre klyngeaktiviteter fremover. Derfor har Styregruppen – med input fra arbejdsgrupperne – lavet et forslag til, hvordan klyngen kan organisere sig fremover. Organiseringen skal sikre, at vi fortsætter sammenhængskraften i klyngen og koordinerer de mange gode ideer og samarbejder, der allerede er i gang, eller venter på det. Dette forslag bliver også præsenteret på borgermødet.

En flot hjemmeside
Nogle handlinger er allerede sat i værk – blandt andet har klyngen fået en flot hjemmeside,
www.rebildøstklyngen.dk Her har mange ildsjæle fra forskellige dele af klyngen brugt tid og kræfter på at lægge gode og nyttige oplysninger ind, som tilsammen gør hjemmesiden til et godt og brugbart værktøj – både for klyngens egne borgere og for borgere uden for klyngen, som måske kunne tænke sig at flytte til dette herlige område.
Der er også lavet en fælles facebook-profil med samme navn, ligesom flere af byerne i klyngen også har fået deres egen facebook-profil.

Inspiration fra Mols
På borgermødet vil Jørgen Ørgård fra Klyngen ”Mols i Udvikling” som sluttede det indledende klyngeforløb for et par år siden, fortælle om de erfaringer, klyngen har gjort med at få udviklingsplanens aktiviteter ført ud i livet, og hvilke udfordringer og succeser, der har været undervejs i dette arbejde.
Styregruppen opfordrer derfor til, at så mange, der har mulighed for det – møder op til borgermødet den 30. maj i Terndrup Idrætscenter.
– Der er stadig plads til mange nye aktive ildsjæle og andre frivillige i samarbejdet. Så mød endelig op og byd ind med ideer og bidrag. Mød også gerne op, selv om du ikke synes, du har noget at byde ind med – alle er velkomne, understreger arrangørerne.

Share.

Der er lukket for kommentarer.