Nyvalgt radikal folketingskandidat

0

Radikale Venstre Himmerlandskredsen valgte i sidste uge Gitte Lopdrup som kredsens nye folketingskandidat.Hun afløser afløser Sanne Bjørn, der har trukket sig for at prioritere sin familie og job.

Gitte Lopdrup er medlem af Regionsrådet i Nordjylland for Radikale Venstre, og har især markeret sig i forhold til, hvordan der skabes de bedste rammer for sundhed og trivsel for regionens borgere.
– Regionsrådspolitik har især fokus på behandling af sygdom og drift af sygehuse. Det gør regionerne rigtig godt, og jeg befinder mig godt med at være med til at sætte retning og prioritere, siger Gitte Lopdrup: – Men jeg vil gerne være med til at træffe beslutninger og sætte retning for, hvordan vi kan indrette vores samfund, så danskerne kan leve et godt og sundt liv med trivsel, understreger hun.
– Vi bør fokusere på forebyggelse og sundhedsfremme, og her sætter Folketinget rammerne. Derfor ser jeg det også som naturligt at søge indflydelse her. Det er vigtigt, at der også er Nordjyske stemmer, som bliver hørt når vi lægger rammerne for ,hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal fungere. Der er jo på mange måder forskel på København og Himmerland, slutter hun.

Mærkesager:
– Kvalitet og
lighed i sundhed
– Unges trivsel og fremtid
– Klima og miljø

Gitte Lopdrup er uddannet ergoterapeut, og har en kandidatgrad i Folkesundhedsvidenskab. Ansat som projektleder i Randers Kommune, hvor hun arbejder med brugerinddragelse inden for social- og handicap-området. Hun har tidligere haft job på bl.a. psykiatriske bostøtteenheder, og har været konsulent inden for beskæftigelsesområdet.
– I kredsen er vi meget glade for, at Gitte vil påtage sig den store opgave at være vores folketingskandidat, lyder det fra kredsbestyrelsen.
– Vi tror på et godt resultat ved det kommende valg. Gitte fik ved sidste regionsrådsvalg et meget fint resultat med over 1.000 personlige stemmer. Vi tror på, at vi kan forbedre dette resultat, så Gitte bliver partiets andet medlem i Folketinget fra Nordjylland.

FOTO: Den nyvalgte radikale folketingskandidat Gitte Lopdrup, her sammen med Rebild-borgmester Leon Sebblin.

Share.

Der er lukket for kommentarer.