Østhimmerlands Y’s Men støtter Julemærkehjem m.fl.

0

Y`s Men`s organisationen er sat i verden for at støtte børne- og ungdomsarbejde, ikke mindst spejderarbejde, og humanitære formål, og dét lever Østhimmerlands Y’s Mens Club i højeste grad op til: – I år blev der uddelt støtte på 111.000 kr. , som vi har uddelt både her i omegnen og ude i verden, fortæller Frede Gøttler fra
Clubben og fortsætter: – Vi har blandt andet støttet SOS børnebyerne og Danmissions fremtidsbørn samt KFUM i Oue-Valsgård. Spejdergrupper i Østhimmerland har fået støtte for at sælge vores annonce- og lodseddelavis

Der udføres også et vigtigt arbejde på Julemærkehjemmet i Hobro, som også blev støttet: – Julemærkehjemmet i Hobro hjælper børn, der mistrives i hverdagen. Vi har plads til 48 børn ad gangen. Et ophold varer 10 uger, og vi kan således hjælpe ca. 240 børn hvert år, fortæller forstander for Julemærkehjemmet Lise Claesson.
– Børnene, som er i alderen 7 – 14 år, får hjælp til problemer som lavt selvværd, ensomhed, overvægt, tristhed, mobning og isolation.
– På Julemærkehjemmet inddrager vi hele familien i barnets ophold og der stilles store krav til, at barnet bakkes op af familien, både før, under og efter opholdet. – Fællesskabet er den bærende værdi i vores arbejde, og alle børnene skal opleve sig som en vigtig del af et fællesskab, der har brug for dem.
– Vi gør også meget ud af, at lære børnene og deres familie om sund og nærende kost, både hvad der er godt at spise, hvor meget og hvordan det tilberedes.

Støtter mange frivillige

Inden for det humanitære arbejde har Y´s Men i Østhimmerland blandt andet støttet Læger uden Grænser, Kirkens Korshær, KFUM`s sociale arbejde, Blå Kors med flere.
”Kamillus” er en organisation af frivillige, der på forskellige måder medvirker til at gøre hospice til et så tiltalende sted som muligt.
– Dette arbejde vil vi gerne give vores støtte, fortæller Frede Gøttler fra Y’s Mens Club, og frivilligkoordinator Grit Niklasson fortæller om ”Kamillus”:
– På Kamillianer Gårdens Hospice i Aalborg er der tilknyttet en støtteforening ”Kamillus”, som organiserer godt 60 frivillige. De frivillige er på forskellige måder med til at give det lille ”ekstra”, som gør opholdet på hospice for såvel patienter som deres pårørende til en god oplevelse. De er f. eks. værter ved måltiderne, passer den smukke have og blomsterne i huset, pynter til jul og påske, er besøgsvenner for indlagte og hjælper med alt forefaldende, så sygeplejerskerne kan prioritere deres væsentligste opgave, nemlig at pleje patienterne og tage sig godt af familierne.
– Det er vigtigt for de frivillige at kunne opkvalificere sig fagligt til at klare deres opgaver. Ved de 4 -5 årlige fællesmøder er der et fagligt indslag, og i november 2018 kan alle frivillige deltage i en temadag, som handler om den frivilliges rolle i forhold til den døende, de pårørende og de fagprofessionelle. Emner der tages op er bl.a. dødsprocessen, samarbejdet med de professionelle, organisering af arbejdet, tavshedspligt og supervision.
Sådan et kursus samt organiseringen af det frivillige arbejde koster penge, derfor er ”Kamillus” meget taknemlig for alle donationer fra foreninger, menighedsråd, fonde og private.
– Vi tager gerne ud til foreninger mv. og fortæller om det frivillige arbejde på hospice, understreger frivilligkoordinator Grit Niklasson.

Share.

Der er lukket for kommentarer.