PETER HANSEN: Vigtige S-aftryk på budgettet for Rebild Kommune

0

POLITISK INDLÆG: Fra Peter Hansen, Sætervej 19, 9520 Skørping, gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Rebild Kommune, har vi i forbindelse med budgetforliget i Rebild Byråd modtaget:

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Rebild Kommune fik sat vigtige aftryk på budgettet for 2019, da der onsdag aften var budgetforhandlinger på rådhuset.

I forhold til børn og unge opnåede vi at få tilført midler til vidtgående special-
undervisning og folkeskolens tildelingsmodel, og flere af de større forslag fra sparekataloget som chromebooks, indskolingsmodel, administration i specialfunktioner og fraværspuljer er fjernet som besparelser.
Ungdomsskolen er sikret driftsmidler, og Læringslokomotivet gøres permanent i et tæt samarbejde mellem ungdomsskolen og folkeskolerne.

På sundheds- og ældreområdet er vi i Socialdemokratiet stolte over, at der er tilført midler til akutpladser, hjælpemidler, klippekort og genoptræningsplaner.
Samtidig fik vi fjernet bespa-
relserne på rengøring hos ældre og aktiviteter på kom-
munens plejecentre.
Processen med et sundhedscenter er fremskyndet og prioriteret økonomisk under anlægsbudgettet, der også sikrer midler til byggeri på skolerne og nye børnehaver.

Til kultur og fritid blev der også afsat penge til byggerier, og vi fastholdt de store investeringer i byudvikling og infrastruktur, der bl.a. handler om helhedsplaner i Skørping og Støvring, ny Nibevej, bro over banen ved Klepholm, vejvedligeholdelse og nye cykelstier.

På trods af en generel solid økonomi i Rebild Kommune står vi over for store investeringsbehov og naturligt stigende driftsudgifter i forlængelse af den store tilflytning.

Så der er meget at glæde sig over set med socialdemokratiske briller.
Budgetforliget er udtryk for et godt samarbejde i byrådet, som har vist, at man er i arbejdstøjet og klar til at arbejde seriøst videre med at få realiseret de politiske visioner for Rebild Kommune.

Share.

Der er lukket for kommentarer.