Regnen MÅ jo komme en dag: Er du ordentligt forsikret ved eventuelt skybrud?

0

Maj måned i Himmerland og på det øvrige Danmarkskort har indtil videre budt på sol, sol og atter sol, men ”den rigtige sommer” nærmer sig, og starter officielt fredag den 1. juni.
Varmt sommervejr er lig med forøget risiko for skybrud – og sommeren 2017 var ingen undtagelse. Faktisk fordobledes antallet af skader forårsaget af skybrud fra 2016 til 2017. Derfor er det en god idé at tjekke både huset og forsikringen en ekstra gang, inden årets skybrudssæson skyller ind over landet.

Tal fra Codans årlige vejrundersøgelse viser, at netop skybrud stod for langt størstedelen af vejrskaderne hos de danske boligejere i 2017. Faktisk skete der næsten en fordobling af skader på grund af regn og skybrud sammenlignet med året forinden. Størstedelen af boligejerne (70 pct.) udtrykker samtidig, at de forventer voldsommere skybrud fremover.

Færre er ”uvidende”
Det tyder heldigvis på, at de danske boligejere er blevet mere oplyste omkring deres forsikringsforhold i relation til vejrskader. 43 pct. af de adspurgte i 2016 vidste ikke, hvordan deres forsikring dækkede, hvis de fik en vejrrelateret skade, men i 2017 faldt tallet til 35 pct.

Sådan dækker forsikringen:
Typiske husforsikringer dækker vandskader efter voldsomt skybrud, hvor vandmængden er så kraftig, at vandet stiger op gennem afløb eller oversvømmer boligen, så længe afløbssystemerne er vedligeholdte og utilstoppede.
Et skybrud er defineret som nedbørintensitet på mere end 15 millimeter på 30 minutter eller derunder. – Eventuelle beskadigede ejendele vil i disse tilfælde typisk være dækket af indboforsikringen.
De fleste husforsikringer og indboforsikringer dækker imidlertid ikke vandskader som følge af indsivende vand fra revner eller utætheder i boligen, opstigende grundvand eller kloakvand fra afløb, der er tilstoppede, underdimensionerede eller ikke vedligeholdt.
Forsikringen dækker heller ikke oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb.
Den specifikke dækning fremgår af forsikringsbetingelserne.

Share.

Der er lukket for kommentarer.