Salmesang og kirkehistorie i Gl. Skørping Kirke

0

Tirsdag den 14. august kl. 19 kan du nye en sommeraften i Gl. Skørping Kirke.
Vi indleder med at synge aftensalmer af Kingo, Brorson og Grundtvig under ledelse af kirkens organist Per Bach. Herefter fortæller lokalhistoriker Johan Rafaelsen nogle af de historier der knytter sig til kirken.

Kirken er en valfartskirke opført i 1100-tallet og kendt som en Valfartskirke. Bjælkeloftet i skibet er endnu
som i romansk tid og norddøren er helt bevaret og benyttes stadig som indgang. Dens
tympanon (overligger) viser en buerække, ialt syv buer som kunne være et billede på
skabelsens syv dage. Syddøren, som nu er tilmuret, har tympanon med indhugget kors –
forløsningens symbol.
I dronning Margrethe 1.’s tid blev mod syd tilbygget et kapel, der nu fungerer som tværskib. Et spadestik under kapellets gulv, løber det kildevæld, der giver vand til brønden ”Helligkorskilden” ude på kirkegården. Kilden skulle ifølge overleveringerne have helbredende
virkning.
Der blev holdt kildemarked her til 1890. I kapellet lod dronning Margrethe 1. i 1392 rejse et Helligkors-alter.
Hvis vejret er til det, og høst-
maskinerne ikke larmer udenfor, slutter vi med at gå en tur på kirkegården for at se kilden og høre nogle af de historier, der gemmer sig derude.

Det er gratis at deltage.

Share.

Der er lukket for kommentarer.