SPAR på det sparsomme vand..!

0

Himmerland og resten af landet sukker efter vand til haven, til markerne og til grundvandet. – Vandværkerne appellerer til omtanke ved brugen af vand. På grund af den historiske tørke opfordres kunderne til ikke at bruge vand til badebassiner og havevanding. Der er drikkevand nok til alle, når blot man viser omtanke og efterlever restriktioner fra vandværkerne.

– Vi bliver simpelthen nødt til at bede danskerne om at vise samfundssind. Der er vand nok til alle, hvis man efterlever de restriktioner, vandværkerne melder ud.

– Der er ingen grund til at vande græsset. Selvom det er vissent, så bliver det grønt igen, når vi en gang får regn igen. Der skal være vand nok til dem, der har brug for det til f.eks. deres dyrehold, siger seniorkonsulent i DANVA, Claus Vangsgård.

Appel fra mange vandværker
Nogle vandværker har udstedt generelt vandingsforbud, mens andre har indført anden restriktion, hvor lige husnumre må vande på lige dage og ulige husnumre på ulige datoer. Vandværkerne
Stadig meget vand i jorden
– Reelt set er der masser af vand i jorden. Men der er grænser for, hvor meget vandværkerne kan og må indvinde. Det skyldes både, at deres pumper og anlæg er begrænset af en vis kapacitet, der passer til mængden af kunder, og at der skal tages hensyn til grundvandsressourcen. Hvis der pumpes for meget vand op, kan vandstanden i søer og vandløb falde yderligere og skade det økologiske system, forklarer Claus Vangsgård.

Havebassiner, NEJ TAK..!!
Nogle af de helt store havebassiner kan indeholde så store mængder vand, at det svarer til halvdelen af det gennemsnitlige årlige vandforbrug for en enkelt dansker. Skal blomsterne vandes, anbefaler DANVA, at man bruger en vandkande, og at vandingen ikke foregår om dagen, når fordampningen er størst.

Tjek dit eget vandværk
Vandkunderne kan gå ind på deres lokale vandværks hjemmeside og se, om der er indført restriktioner på vandet.

Share.

Der er lukket for kommentarer.