Sidste nyt i tog-stop-sagen: Borgmesteren fortsætter kampen for to tog-stop i Rebild Kommune

0

For noget tid siden faldt den foreløbige afgørelse i tog-stop-sagen. Byrådet besluttede at prioritere Skørping Station. Beslutningen blev taget, da regionsrådsformanden og den tidligere trafikminister havde fastlagt, at der kun er plads til ét IC-togstop i Rebild Kommune. Byrådet forbeholdt sig dog retten til at fortsætte kampen for IC-tog-stop i både Skørping og Støvring.

Borgmester Leon Sebbelin kæmper fortsat for to tog-stop i Rebild Kommune.  Derfor har han for nylig sendt mails til både Transportminister Hans Christian Schmidt og Regionsrådsformand Ulla Astmann. Anledningen for borgmesterens henvendelse i sagen er den aktuelle planlægning af togdriften i 2017. Den tidligere trafikminister Magnus Heunicke og Folketingets Trafikudvalg levnede ikke meget håb, da borgmester Leon Sebbelin med byrådet i ryggen nægtede at affinde sig med beslutningen om, at der kun er plads til ét IC-tog-stop i Rebild Kommune. Nu er håbet, at den nuværende transportminister Hans Christian Schmidt vil være mere lydhør overfor Rebild Kommunes ønsker og behov.

Opbakning og gode råd

Hen over sommeren har borgmester Leon Sebbelin derfor haft kontakt til borgmester Hans Luunbjerg i Kerteminde Kommune, som har stået i en lignende situation, hvor beslutningen dog blev omgjort. Derudover er der taget kontakt til de nordjyske folketingspolitikere, der både før og efter valget viste forståelse for frustrationen i Rebild Kommune. Henvendelsen har bl.a. resulteret i opbakning fra skatteminister Karsten Lauritzen samt MF’erne Lise Bech og Preben Bang Henriksen.

Argumentation

I drøftelser om fremtidig togdrift i Nordjylland fastholder borgmester Leon Sebbelin, at Rebild Kommune er berettiget til også at få et IC-tog-stop i Støvring, fordi planlægningen og passagertallet tilsiger dette. Et væsentligt argument for borgmesteren har også været hensynet til et ”sammenhængende Danmark”. Det giver på den ene side mening med Timedriftsmodellen, som vil skabe hurtig forbindelse mellem landets største byer – men vel og mærke kun, når passager-fødekæden til og fra de mellemstore stationer betjenes af de ordinære IC-tog.

Share.

Der er lukket for kommentarer.