Skørping Lokalråds nytårsønske: Bedre belysning og brugbare slisker i tunnellen

0

Af Stig Jonstrup Pedersen,
Formand for
Skørping-Rebild Lokalråd

For mange uger siden henvendte Skørping-Rebild Lokalråd sig til Rebild Kommune (Plan, Byg og Vej) for at høre, hvorvidt det kunne lade sig gøre at forbedre lysforholdene i gangtunnellen ved Skørping Station.

Lokalrådet vil gerne betale for udskiftning af de nuværende pærer til en bedre LED-belysning, så kunstværket kommer mere til sin ret.
Siden udsmykningen blev gennemført, har det været et stort ønske med en bedre belysning – både af hensyn til udsmykningen og af hensyn til tunnellens brugere.

Lokalrådet fik umiddelbart det svar, at man ikke kender proceduren for at bruge ”private midler” til forbedringer af offentlig ejendom, men vedkommende ville da høre i systemet, om der var en sådan. Fair nok.

Men nu er det måneder siden, og endnu lader et svar fra systemet vente. Derfor er det lokalrådets nytårsønske – når det nu ikke blev en julegave – at Rebild Kommune snarest kommer med et forhåbentligt positivt svar.

To gratis ønsker
Et andet ønske er, at lokalrådet ligeledes får lov til at etablere dobbeltsliske i tunnellen, så det bliver muligt at trække cykel eller banevogn op eller ned ad trapperne. De nuværende spor klinet op ad betonvæggen er på ingen måde brugervenlige.
Også dette har lokalrådet længe ønsket ændret, og lokalrådet har derfor indhentet et tilbud på dobbeltsliske og montering af disse.

Dermed to gratis ønsker til Rebild Kommune om en administrativ (politisk?) beslutning, så vi kan komme videre med forbedringer af det fælles offentlige rum i Skørping. Oven i købet med den sideeffekt, at det øger trafiksikkerheden, da flere cyklende vil bruge tunnellen fremfor at forcere uoverskuelige kryds på vejen fra Skørping Skole/SIC til Skørping By.
For god ordens skyld skal det med, at begge dele naturligvis etableres af professionelle håndværkere.

Flere bænke og mere kunst
I øvrigt arbejder lokalrådet videre med andre projekter. Bl.a. flere bænke rundt om i byen, ligesom en udsmykning og lyddæmpning af betonhelvedet Under Broen har høj prioritet.

Men lige nu er det største ønske, at man kan komme videre med at optimere gangtunnellen. Og lykkes det, kommer der sikkert flere ideer fra borgerne i Rebild og Skørping til forbedringer og forskønnelse af de fælles offentlige rum.

Godt Nytår

Share.

Der er lukket for kommentarer.