Sommeraften med stor fortællekunst hos to generationer Thrane på Gudumholm Hovedgaard

0

Rebild Turistforening har haft bemærkelsesværdig stor succes med sine arrangementer det seneste års tid, med ”fuldt hus” til de fleste, – senest et spændende besøg på Gudumholm Hovedgaard. – Vi lader Jens-Peder Vium, kasserer i turistforeningen, fortælle om besøget:

Et heftigt tordenvejr med styrtregn var gået hen over Aalborg og Rebild ved 17-tiden dén aften, da Rebild Turistforenings arrangement med to generationer Thrane på Gudumlund Hoved-gaard skulle gennemføres. Ville det holde tæt om aftenen? Tvivlen medførte, at stedets nuværende ejer, Christian Thrane, havde valgt at rykke os inden for i pejsestuen. Men forinden var vi en tur rundt om huset for at se de dele, der var tilbage – og for at få en fornemmelse af de bygningsdele, der havde været førhen. For, som Christian Thranes far, Henning Thrane, senere bemærkede, så havde han ikke haft råd til at købe stedet i 1970, hvis alle bygningerne havde været i gammel størrelse.

Fællessang som indledning

Alle satte pænt skoene i bryggerset, og da vi havde taget plads anslog vi stemningen ved at synge H. C. Andersens ”I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme”. Den 86-årige tidligere præst ved Budolfi Kirke, Henning Thrane, havde sat sig til rette i fortællerens stol foran forsamlingen. Selv om den var der, brugte ikke mikrofon. Henning indledte fortællingen med stenalderen – den ældre og den yngre. Gudumlund var dengang en holm på 110 tønder land, der var omgivet af hav. Arkæologiske fund på stedet bevidnede det. Så var stemningen ligesom slået an, der var stille, og der blev lyttet.

Skriftlige kilder fra 1345

De første skriftlige optegnelser om gården, der dengang var en af landets største, er fra 1345. På det tidspunkt er Vildmosen groet op og er blevet til en højmose – og landet har hævet sig, så Gudumlund er blevet landfast, så man kan køre ud til den. I 1425 bliver gården givet til Viborg Domkapitel. Det varer indtil reformationen i 1536, hvor den enevældige konge overtager al kirkens gods. Ret hurtigt når vi frem til den rigtig spændende Friedrich von Buchwald, der i 1777 overtog gården efter sin mor, Ida Iisebe von Bassewitz gift von Buchwald. Friedrich gik straks i gang med at grave den kanal, som Lindenborg Å løber i den dag i dag. De første fabrikker lå ved gården, men sidenhen flyttede han den 1½ km mod nord til det, der i dag er Gudumholm. 

Friedrich von Buchwalds liv

Henning Thrane gjorde meget ud af at fortælle om Friedrich von Buchwalds liv. Han var gift med Margrethe Dorothea von Margarethe Rømeling, men det var ikke noget lykkeligt ægteskab, bemærkede Henning Thrane. De fik i alt fem børn, hvoraf de første 3 var piger, der alle døde i alderen 0-4 år. De følte det som en forbandelse og tog derfor den lange rejse til Italien for at søge rådgivning. Men det fik de ingen piger af, i stedet fik de to drenge, Johan Heinrich og Frederik.

Pengekassen var tom

I 1798 var pengekassen tom, og Friedrich von Buchwald solgt gården til Ernst Heinrich von Schimmelmann af Lindenborg. Gudumlund blev herved en avlsgård under Lindenborg Gods. Friedrich følte ikke, at han kunne bestride embeder, for den løn man fik, kunne han ikke leve af. Først til Altona og senere til Berlin. Til sidst købte han et landsted i Pisa i Italien, og her døde han i 1815.

Gudumlund fajance

Vi fik også lejlighed til at se fajance fra Gudumlunds fabrikker, idet en skål, som hang i naborummet cirkulerede blandt deltagerne. Henning Thrane fortalte, at fabrikken på et tidspunkt var holdt inde med at forsyne produkterne med en bi, som var fabrikken signatur. Ophøret var sket, fordi fajancens kvalitet var såre ringe.

Travetur til Møllegården

Vejret holdt tørt, så det gav i den grad mening at gå den kilometer, der var op til Møllegården. Her fik deltagerne lejlighed til at se den snorlige kanal, hvori Lindenborg Å løb.

Kaffe og kage i aftensolen

Aftenen sluttede med kaffe og kage i haven. Det var igen Lene Hjorth på Rebildhus, der havde bagt fine cupcakes til os.

50 år gamle erindringer

Carl Pedersen fra Arden var en af de deltagere, der fik rigtig meget ud af besøget. Han er barnefødt på Tiendemarken i nærheden af Gudumlund, og han husker den ændring der skete, da Henning Thrane købte stedet i 1970. Han husker, at noget af det første der skete var, at voldgraven blev renset op. Carl Pedersen var imponeret over Henning Thranes evne til at fastholde sit publikums fulde opmærksomhed. Man kunne godt mærke den gamle præsts evne til at afpasse stoffet efter sit publikum, slutter Carl Pedersen. 

Share.

Der er lukket for kommentarer.