Spar Nord i spidsen for crowdfunding-initiativ til støtte for bl.a. Øster Hornum IF

0

– I Spar Nord Fonden får vi rigtig mange ansøgninger om donationer til projekter i lokalområdet, men desværre kan ikke alle ønsker opfyldes, konstaterer Lisa Kjær, direktør i Spar Nord Støvring.
Hun er med i et nyt initiativ efter den såkaldte ”crowdfunding-model”, hvor personer og virksomheder med sympati for et projekt kan støtte projektet med et beløb – uanset størrelse – ved let og enkelt at indbetale det til det pågældende crowdfunding-site.
Idéen med det nye crowdfundingsite er at give borgerne i lokalområderne mulighed for at støtte op om projekter i området, som for eksempel helt aktuelt en ny airtrack til Øster Hornum IF’s gymnastikafdeling.

På ønskesedlen op til denne jul har Øster Hornum IF kun én eneste ting: En ny, ni meter lang ”airtrack”.
Derfor beder idrætsforeningen nu nordjyderne – og de lokale borgere i særdeleshed – om økonomisk støtte til det nye udstyr.
– En ny airtrack er afgørende for, at vi kan stille op til konkurrencer. Ved at slå den nye airtrack sammen med den, vi allerede har, kan vi lave en bane, som er lang nok og opfylder kravene.

– Airtracken er et multifunk-tionelt redskab, som kan bruges på flere niveauer, fortæller Jacob Thure Hedegaard Sørensen, som er klubtræner i Øster Hornum.
Hos Øster Hornum Idrætsforening håber man, at folk vil støtte det gode projekt.
– Vi ønsker hele tiden at gøre tingene endnu bedre end i går, og eg er sikker på, at airtracken nok skal blive en realitet, lyder det fra Jacob Thure Hedegaard Søren.

Ildsjæle søges
Har man lyst til at støtte Øster Hornum Idrætsforenings ønske om en ny ni meter lang airtrack, kan man donere et beløb til dem på Spar Nord Fondens side for projektet, og som tak modtage en fribillet til foreningens gymnastikopvisning i 2019.
Spar Nord i Støvring opfordrer andre lokale ildsjæle til også at indsende deres projekter til crowdfundingen – for på den måde at få endnu flere gode projekter realiseret i lokalområdet.

Hvad er Crowdfunding?

Spar Nord Fondens Crowdfunding er en platform, hvor initiativtager kan fortælle om sit projekt og appellere til omverdenen om økonomisk opbakning. Samtidig kan vi i Spar Nord Fonden vælge også at støtte værdige og stærke initiativer. Spar Nord Fonden afgør fra projekt til projekt, om økonomisk støtte kan gives – også i relation til Spar Nord Fondens uddelingspolitik.

Skal give noget til gengæld

Crowdfunding til et projekt kan køre over en periode på maksimum tre måneder. Er målet eksempelvis en legeplads til 100.000 kroner, skal projektet have nået de 100.000 kroner eller mere, inden de tre måneder er gået. Hvis det økonomiske mål ikke nås inden tre måneder, modtager projektet/projektejer ikke det indsamlede beløb. Bidragsyderne får pengene tilbage.
For at det enkelte crowdfunding-projekt ikke skal komme i konflikt med loven om indsamling, skal bidragyderne tilbydes noget som gengæld for bidraget. I Øster Hornum IF’s tilfælde gratis adgang til forårsopvisningen.

Share.

Der er lukket for kommentarer.