Stor aktivitet hos Røde Kors Rebild

0
Det har været et godt år for Røde Kors i Rebild.
På generalforsamlingen kunne formand Jesper Bendix blandt andet glæde sig over, at omsætningen de tre lokale Røde Kors-genbrugsbutikker vokser støt, så der kommer endnu flere penge ind til humanitære formål.
Generalforsamlingen startede med, at Laust Søndertoft Pedersen fra Ungdommens Røde Kors fortalte om ungdomsafdelingens aktiviteter, bl.a. ferielejre for børn, aktiviteter for den grønlandske ungdom og medvirken på Kofod-skolen i Aalborg.
Interessen og spørgelysten var stor, og indslaget lover godt for udsigten til, at en ny generation vil føre Røde Kors-hjælpearbejdet videre.
Lokal travlhed
Lokalt kunne formand Jesper Bendix notere stor travlhed og aktivitet.
Røde Kors Rebild har fx holdt flere førstehjælpskurser i årets løb og været aktiv i vågetjenesten. I øjeblikket laves der tryghedsopkald til 12 personer hver morgen.
Genbrugsbutikkerne i Terndrup, Suldrup og Støvring vokser konstant i aktivitet og omsætning.
Desværre har personalet i Terndrup-butikken haft en kedelig oplevelse med tyveri, som forhåbentlig var en enlig svale.
I januar åbnede den nye Røde Kors genbrugsbutik i Støvring med deltagelse af både borgmester Leon Sebbelin og Røde Kors præsident Hanna Line Jacobsen.
Efter flytningen til den mere synlige placering lige ud til Jernbanegade, forventes omsætningen at vokse yderligere.
Genbrugsbutikken i Suldrup udvides i løbet af et par måneder til også at sælge møbler.
Mangler besøgsvenner
Formanden bragte også en efterlysning: – Besøgstjenesten i både Suldrup og Støvring mangler besøgsvenner, konstaterede han.
Til gengæld er der godt gang i nørkletøjet i Terndrup, Støvring og Suldrup, hvor ialt 56 nørklere er i sving.
Til jul uddelte Røde Kors Rebild julepakker til 50 familier, og ved landsindsamlingen i lokalområdet lykkedes det 150 frivillige at indsamle omkring 90.000 kr.
Bodil Lundgren og Merethe Asp genvalgtes til bestyrelsen, mens Gerda Jørgensen genvalgtes som suppleant og Else Marie Hedegaard nyvalgtes som suppleant.
Lynge Terp og Jørgen Thomsen genvalgtes som revisorer.

 

Share.

Der er lukket for kommentarer.