”Sundhed for pengene” sætter landsbyen St. Brøndum i bevægelse

0

St. Brøndum har fået tildelt 65.000 kr. fra Borgerbudgettet ”Sundhed for pengene”, Rebild Kommune. I St. Brøndum har de en vision om at skabe et sundt og aktivt udeliv for alle. Med ”Sundhed for pengene” initiativgruppen at kunne styrke og udvide de aktive foreninger og grupper i byen og oplandet samt skabe nye aktive fællesskaber og herigennem fremme sammenholdet og det sociale liv på tværs af generationer. Første skridt på vejen bliver arrangementet ”Landsby i bevægelse” den 9. maj, som skal sætte fokus på projektet og samle forslag ind fra borgerne på en sjov måde.

”En landsby i bevægelse” starter med et optog gennem byen, hvorefter der vil være aktiviteter og fest på byens stadion. Arrangementets formål er at informere byens borgere om ”Sundhed for pengene” og motivere dem til at komme med egne forslag til, hvad de 65.000 kr. skal bruges til, samt involvere sig i projektets videre forløb.

En landsby i bevægelse

Dagen indledes med optog gennem byen. Optoget starter ved St. Brøndum kirke og bevæger sig mod stadion, hvor resten af festlighederne foregår. Her vil eftermiddagen byde på lege og boldspil, og byens aktive foreninger vil bidrage til underholdningen. Senere vil den nye bålhytte blive indviet. Der vil være information fra initiativgruppen om projektet. Derudover taler af henholdsvis folketingsmedlem og sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen og formand for socialudvalget Annette Søegaard. Ved aftentid serveres lækker grillmad med sundt tilbehør tilberedt af Danmarks næststørste madtalent Mads Cortsen, kendt fra Master Chef på TV3. Endelig er der mulighed for at aflevere sit eget forslag til, hvilke projekter, der skal igangsættes i St. Brøndum som del af ”Sundhed for pengene”.

Før og efter eventen

Fredag d. 24. april vil invitationer til arrangementet blive delt ud til alle ca. 250 husstande i St. Brøndum og nærmest omegn. Her vil borgerne modtage en informationsfolder og en blanket til indgivelse af forslag samt en stykke tyl, som sættes på postkassen, hvis man deltager i arrangementet ”En landsby i bevægelse”. Selv arrangementet finder sted lørdag den 9. maj. De indkomne forslag behandles efterfølgende på et borgermøde tirsdag den 19. maj i forsamlingshuset. Her vil et eller flere projekter blive valgt, og der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal realiserer det eller de valgte projekter. Initiativgruppen forventer at dette kan ske i løbet af sommeren, så borgerne i oktober eller november kan inviteres til indvielse af projekterne.

Share.

Der er lukket for kommentarer.