”Træet som ressource”: Spændende Klima Rebild-foredrag i Siem

0

På torsdag den 22. marts kl. 19.00-21.30 i Siem Forsamlingshus kan alle interesserede få sig en spændende og oplysende oplevelse i form af et foredrag om dét, der er masser af på disse kanter: SKOVENS TRÆER
Vores skove spiller en store rolle som rekreative frirum og som dyrkningssted for træ til bl.a. konstruktion af huse og produktion af møbler, men verdens skove er også yderst vigtige brikker i klimadebatten. Meget af den kuldioxid (CO2) som produceres af bl.a. industrien og landbruget absorberes og lagres i verdens skove. På den måde er de med til at mindske den globale opvarmning. Skovene fungerer som en termostat, der regulerer de globale temperaturer. Når der ryddes og afbrændes store områder af de tropiske skove, for at skaffe nye landbrugsarealer, frigives kuldioxid til atmosfæren, hvilket får temperaturen på Jorden til at stige.

De danske skove – og helt lokalt Rold Skov – spiller også en rolle i det store klimaregnskab.
Efter foredraget vil tilhørerne være meget klogere

på de ofte komplicerede sammenhænge mellem træ, skov og klima. Denne aften stiller Simon Auken Beck, konsulent i Træ- og Møbelindustrien, spørgsmålet:
”Er træ et klimavenligt råstof?”, mens Palle Madsen, professor i skovdyrkning ved Københavns Universitet, stiller skarpt på de dyrkede skove som vores stærkeste kort mod klimaforandringer. Debataftenen, der er del af Klima Rebild, er arrangeret af skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen Himmerland, og adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing, Lindenborg Gods A/S.

Skoven historisk set
For ca. 5.000 år siden var hele Danmark dækket af skov, men menneskelig aktivitet og opdyrkning ryddede skovene, så der omkring år 1800 kun var 3% tilbage.
– I dag er lidt over 14% af Danmarks areal dækket af skov. I 1989 besluttede man fra politisk hold, at skovarealet skulle yderligere forøges til 20-25% i senest år 2100, fortæller Bendt Egede Andersen.
– Det kræver en stor indsats fra både de offentligt og privatejede skove at nå det mål. Der er afsat midler på finansloven til skovrejsning, men for at få så meget ny skov som overhovedet muligt indgår vi i aftaler med andre parter f.eks. vandværkerne, der ønsker at beskytte drikkevandet ved netop at plante skov.
– I det himmerlandske område arbejder vi i øjeblikket med skovrejsning ved Aalborg, Aars og Nørager, hvor vi har fokus både på klimaet, beskyttelse af drikkevandet og friluftslivet tæt på byerne, siger han.

Forretning og klimahjælp
Henrik Thorlacius-Ussing, adm. dir. Lindenborg Gods A/S, supplerer: – Det er vigtigt, at vi taler sammen selvom offentlige og private skovejere måske ikke altid har de helt samme interesser og fokusområder.
– Vi driver en forretning, men dermed ikke sagt at vi ikke har fokus på biodiversitet og klimaet, for det har vi i høj grad. CO2 bindes i træets løv, grene, stamme og rødder i form af cellulose og andre organiske forbindelser, og der sker først en frigivelse ved træets død eller afbrænding. Træ er
et klima- og miljøvenligt råstof. Hvor meget CO2 der kan bindes i det enkelte træ, afhænger bl.a. af arten og træets størrelse. I nåletræ, som udgør størstedelen af bevoksningen i Lindenborgs
del af Rold Skov, indeholder en kubikmeter rent træ i gennemsnit 1 tons CO2.
Nåletræer, der er hurtigtvoksende, kan absorbere mest CO2.

Share.

Der er lukket for kommentarer.