Hjælpen nytter: Østhimmerlands Y`s Men`s Club støtter med over 100.00 kr. årligt

0

Østhimmerlands  Y`s  Men`s  Club har nu i 38 år produceret en avis om spejderlivet I vort område. Spejderne sørger for at sælge avisen ved husstandene, og skaffer på den måde selv en indtægt til deres aktive og sunde fritidsliv.

Men de skaffer ikke bare indtægter til sig selv. En anden del af avisens overskud går til velgørende formål og støtte til børne- og ungdomsarbejde. 

Derudover har  Y`s Men i Østhimmerland indtægter fra salg af jordbær og andre grøntsager, som vi avler, så alt i alt kan vi normalt hvert år støtte spejderarbejde, børne- og ungdomsarbejde og velgørende formål med mere end 100.000 kr.

Alle Y`s Men`s klubberne i Danmark giver hvert år støtte til de nævnte formål med over 15 millioner kr. Pengene tjenes på mange forskellige måder. Det kan være ved at sælge forskellige ting ( genbrugsforretninger) eller ved at man udfører forskelligt arbejde. Alle de penge vi deler ud har vi arbejdet os til. 

Nytter det noget..?

En og anden vil måske spørge om det nytter noget: – Ja, det gør det, understreger Frede Gøttler på vegen af Y’s Mens Club Østhimmerland.

– Det er vigtigt at børn og unge har gode fritidsinteresser med fællesskaber, der kan være med til at lede dem til gode uddannelser og job. Er disse tilbud der ikke, bliver det nemt de mindre heldige fællesskaber en del børn og unge havner i, det er ikke godt for den enkelte og bliver ofte dyrt for samfundet. Den økonomiske støtte kan bl.a. være med til at lette arbejdet for de frivillige ledere i spejdergrupper, idrætsforeninger mv. De yder en værdifuld indsats for de unge og for samfundet.

 – KFUM/K `s sociale arbejde, som vi støtter, er et godt eksempel på, at frivillige er med til at gøre livet mere tåleligt for dem, der har det svært, ved at yde omsorg, støtte og behandling til børn og unge voksne, f.eks. børn af misbrugsfamilier.

Også hjælp til udlandet – her tæller selv små beløb

Y`s Men i Danmark er også med til at hjælpe ude i verden, og det nytter noget.

Den svenske professor Hans Rosling har skrevet en bog ”Factfulness”, hvori han beskriver den faktiske befolkningsudvikling i verden. Han skriver at næsten 1 milliard mennesker lever i lavindkomstlande. Det er færre end de fleste tror. I lavindkomstlande lever man for omkring 1 dollar om dagen.  – Igennem de sidste ca. 100 år, især efter 2. verdenskrig,har store befolkningsgrupper formået at rykke fra lavindkomstgruppen til mellemindkomstgruppen, så omkring 75 procent af jordens befolkning i dag lever i mellemindkomstgruppen. De er ikke rige, men de har til dagen og vejen, og børnene kommer i skole, der er altså udvikling i samfundene. Bedre velstand betyder, at der fødes færre børn, det giver mulighed for mere uddannelse, pointerer Frede Gøttler fra den lokale Y’s Mens Club i Østhimmerland.

Denne positive udvikling fra dyb fattigdom til mellemindkomst, har den almindelige tekniske og økonomiske udvikling i verden sin andel i, men hjælpeorganisationernes arbejde og økonomiske bistand har også sin indflydelse. Blandt andet har hjælpeorganisationernes indsats utvivlsomt motiveret lokalbefolkningen til en større arbejdsindsats sammen med bedre organisation i lokalsamfundet.

Ikke forgæves!

– Det arbejde, Y`s Men og andre hjælpeorganisationer har ydet, har altså ikke været forgæves, men der er stadig stort behov, derfor fortsætter vi.

– Der er altid en glæde at give andre en hjælpende hånd, og når arbejdet foregår i et dejligt fællesskab iY`s Men`s klubben, er motivationen til stede, slutter Frede Gøttler.

FOTO: Her i efteråret havde Y’s Mens Club Østhimmerland en hyggelig aften på Astrup Kro, hvor spejderledere fra de trupper i Østhimmerland som bidrager til og sælger støtte-avisen, var samlet og hvor de fik udleveret aviserne til salg.

Share.

Der er lukket for kommentarer.