Den kendte fængselspræst Jesper Birkler fortæller i Kig Ind, Nørager 26. februar

0

Jesper Birkler er præst for fangerne i Enner Mark Fængsel ved Horsens, Nordeuropas mest sikrede fængsel, hvor en række af Danmarks mest barske og hårdkogte forbrydere sidder til afsoning.
Men disse fanger er naturligvis også mennesker, og Jesper Birkler er en af dem, der sørger for en menneslig dagligdag i fængslet.

Som præst i det topsikrede fængsel er Jesper Birkler dagligt sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring.
I foredraget i Kig Ind fortæller han om den ofte barske hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte – en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende!
Hvordan manifesterer det kirkelige arbejde sig i denne sammenhæng – spørgsmålet om skyld og straf og om håb og længsel?
Hvordan kan de indsatte opretholde kontakt til familien udenfor, og hvad er det for mennesker, der kommer ud på den anden side efter endt straf?
Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været sognepræst i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i Aarhus.
Han har blandt andet gjort sig kendt ved at gå direkte imod justitsminister Søren Pape Poulsens dekret om ikke at give en lille julegave og lidt juleslik til de indsatte: Så samlede Jesper Birkler selv ind blandt ”venner af huset”, så fangerne ikke fik julegodter og kaffe/te på statens regning: – De små gaver har statens nemlig aldrig betalt; de er altid blevet købt for donationer fra medborgere uden for fængslet.

– Der er ro i fængslet flere dage efter de indsatte har fået lidt juleslik i cellerne; det giver en bedre stemning, og der er jo indsatte, som slet ingen kontakt har til nogen uden for murene. Dét er en rigtig vigtig pointe, når vi kalder os et kristent land, fastslår Jesper Birkler.

Share.

Der er lukket for kommentarer.