Kig Ind: Ny scenebelysning i salen

0

Lokalrådet for Nørager og Rørbæk slog forleden to fluer med ét smæk: To møder samme aften: Først  et møde, hvor en ansøgning fra Nøragers kultur- og medborgerhus Kig Ind til ny scenebelysning i salen blev imødekommet fuldt ud. 

Dernæst lokalrådets generalforsamling, som netop blev holdt i HjørneCaféen i Kig Ind – hvor også rådets bestyrelsesmøder holdes.

I beretningen fortalte formand André Ellegaard Jensen, at Lokalrådet igen i 2018 havde behandlet ansøgninger og bevilget tilskud for mere end 70.000 kr., heraf det kommunale grundbeløb på 65.000 kr. Der er bevilget støtte til fem projekter i 2018, bl.a. Multihallen i Rørbæk, gavl-udsmykning på Kig Ind samt støtte til den nye Nørager-bog. 

– Bliv endelig ved med at sende ansøgninger til os – det beviser at vi har en berettigelse i lokalsamfundet, lød det fra formanden.

Beretningen blev sammen med regnskabet enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Kim Hornbech, Rørbæk og André Ellegaard Jensen, Nørager blev genvalgt, og Torben Hald, Nørager blev nyvalgt til Lokalrådet. 

Til suppleanter valgtes Sussi Lem og Jesper Hansen.

Det nu fuldtallige lokalråd konstituerer sig i løbet af foråret.

FOTO: André Ellegaard Jensen, formand for Lokalrådet

Share.

Der er lukket for kommentarer.