Rebild-borgerne inviteres med i udvalg som skal fremme bæredygtig udvikling i kommunen

0

Rebild Kommune inviterer borgerne med i et rådgivende udvalg der skal arbejde med bæredygtig udvikling i praksis, og ikke bare som nogle ønskedrømme og teoretiske overvejelser udtænkt bag et skrivebord. Det skal ske i et såkaldt ”§ 17 stk. 4 udvalg” … gaaaab….!

Og ja, det lyder måske lidt tørt og uvedkommende – som noget, nogle jurister må tage sig af – men det er faktisk meget spændende og yderst vedkommende for kommunens borgere, garanterer borgmester Leon Sebbelin forud for arbejdet.

Der er nemlig chance for, at ”de almindelige borgere” kan få reel indflydelse på tingenes gang, når det handler om miljø, klima, sundhed, uddannelse og bæredygtig udvikling af Rebild Kommunes byer og lokalsamfund: Det handler om at sidde med ved bordet og være med til at bestemme, hvordan kommunens borgere, politikere, embedsmænd med flere konkret kan arbejde med bæredygtighed, og på den måde støtte op om FN’s ialt 17 tidligere omtalte verdensmål.

Er man med i udvalget, skal man råde og inspirere byrådet og vise, hvordan kommunen aktivt kan inddrage borgerne i den bæredygtige udvikling.

Begejstret borgmester

– Vores erfaringer med at inddrage borgere i et rådgivende udvalg som dette er virkelig gode. – Rebild Byråd gjorde det i forbindelse med udviklingen af helhedsplanen for Støvring, og det giver virkelig noget, fastslår borgmester Leon Sebbelin, som er både engageret og begejstret for borgernes mulighed for at påvirke den lokale bæredygtige udvikling i positiv retning. 

– Der kommer andre øjne og perspektiver på tingene; det bliver vedkommende, konkret og kommer tæt på. Tæt på hverdagen. Derfor har vi valgt at gøre det igen. Vi vil borgerinddragelse i Rebild Kommune, og det her er en af måderne, vi gør det på, lyder det fra Leon Sebbelin.

Fuld opbakning fra byrådet

Engagementet er ikke kun at spore hos borgmester, Leon Sebbelin: Hele vejen rundt i byrådssalen bakker politikerne op og venter sig meget af verdensmåls-udvalget. Det er planen, at udvalget kommer til at bestå af 15 medlemmer udpeget af byrådet: Seks byråds-medlemmer (en fra hver af de politiske grupper) og ni borgere. Der er altså ni pladser i udvalget, som interesserede borgere kan byde ind på.

– Vi annoncerer netop nu i lokalavisen og på kommunens Facebook-side for at gøre borgerne opmærksomme på initiativet, og så håber vi på at få en masse ansøgninger fra interesserede borgere, fortæller Leon Sebbelin.

I september i år – altså om blot en måned tid – udpeger byrådet medlemmerne, og arbejdet starter i oktober.  Arbejdet forventes at være afsluttet til sommerferien 2020 og derefter behandler byrådet udvalgets resultater.

FACTS om udvalget m.v.

Man kan læse mere om verdensmåls-udvalget og ansøge om en plads på: www.rebild.dk/verdensmål

Hvad er et § 17 stk. 4 udvalg?

Det er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for byrådet eller et af byrådets politisk udpegede udvalg. Navnet refererer til den paragraf i Styrelsesloven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg, hvor man kan invitere eksterne parter med.

Hvad er verdensmålene?

FN vedtog i 2015 17 mål for en bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Målene er formuleret ud fra en erkendelse af, at verdenssamfundet står overfor store udfordringer. Hvis ikke udfordringerne bliver løst, får de både lokale, regionale og globale konsekvenser. På EU-niveau bliver nye initiativer og lovgivning i dag holdt op imod, om de følger verdensmålene. Den danske regering har besluttet, at Danmark skal yde et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene, og lovforslag og andre tiltag vil derfor fremover blive vurderet i forhold til verdensmålene. Byrådet i Rebild vedtog i juni et katalog med en stribe konkrete tiltag som kommunen vil sætte i værk i forbindelse med verdens-målene – deriblandt nedsættelsen af et verdensmåls-udvalg.

Share.

Der er lukket for kommentarer.