Spændende møde-samarbejde Agri Nord / DN Rebild: Skal vi dyrke korn eller klima?

0

Kom til temaaften med foredrag og debat om de lavtliggende markers potentiale i kampen for klimaet, lyder invitationen fra Agri Nord og DN Rebild, et af ”fyrtårnene” i årets Klima Rebild-uger. Overskriften er: Skal vores ådale omlægges til CO2-lagring og natur?

I februar kom to landsdækkende interesseorganisationer, som traditionelt opfattes som modstandere, med et fælles udspil om fremtiden for de såkaldte lavbundsarealer. Mange blev positivt overraskede, da de så Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild og Danmarks Naturfredningsforenings (DN) præsident Maria Reumert Gjerding – sådan nærmest hånd i hånd. Det fælles udspil har flere formål – bl.a. at sikre markante klimareduktioner på omkring 10 procent af landbrugets udledning af klimagasser, at hjælpe landbrugserhvervet og at etablere flere og sammenhængende naturområder igennem omlægning eller udtagning af lavtliggende marker. Udtagningen af jordene skal ske gennem jordfordeling, hvor også andre formål tilgodeses, fx natur og interesser i lokalområdet.

Også lokalt i Himmerland kan naturens benyttere og beskyttere arbejde sammen, når det gælder spørgsmålet om lavbundsarealernes fremtid. Imens organisationernes spidser forhandlede det store udspil på plads ovre i hovedstaden, puslede aktive i DN Rebild og Agri Nord med programmet til en temaaften, som kredser om samme emne. Da der er tale om et fyrtårnsarrangement under klimakampagnen Klima Rebild, har kommunens Center Natur og Miljø også taget del i forberedelserne.

Det er lykkedes planlægningsgruppen at få nogle af de folk, der ved allermest om lavbund og klima, til Thingbæk den 10. april. Derfor er arrangørernes forventninger til temaaftenen store og de håber, at mange vil komme og blive klogere på det spændende og vigtige emne. Der er plads til 70 deltagere i Rebildcentret, og nogle af pladserne er allerede reserveret til fagfolk fra stat og kommuner men også til landmænd, naturnørder og andre interesserede borgere. Tilmeldingsfristen er den 5. april.

TemaaftenenindledesmedetkortindlægfrahenholdsvisAgriNordogDN.DetførstelængereindlæglevererJørgenE.OlesenfraAarhusUniversitet.Forskeren,somofteoptrædersomekspertiradioogTV,giveretindblikidevidenskabeligemulighederforCO2-lagringpålavbundsjorde.DerefterfortællerThomasHartung,somermedstifteraffødevarevirksomheden”Årstiderne”,omdepraktiskeerfaringermedCO2-lagringpågodsetBarritskov.

Indenspise-oghyggepausenfortællerkontorchefSofusRexfraMiljøstyrelsenomde150mio.kr.,somi2018blevafsattillavbundsjordeogjordfordelingi”Klimapakken”.

Aftenenafsluttesmeddebatmellemoplægsholderne,AgriNordsformandCarlChristianPedersen,landbrugsfagligseniorrådgiveriDanmarksNaturfredningsforeningThygeNygaardogtilhørerneisalen.DebattenledesafjournalistDanGrønbech,somerkendtfra”KlimatestamentetpåP1”,”P1redderverden”ogvidenskabsmagasinet”Såvidtvived”.

HVOR:

Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping

HVORNÅR: Onsdag den 10. april klokken 17:00 til 21:00

PRIS: Gratis adgang og forfriskning

TILMELDING: Senest den 5. april. (Der er plads til 70 deltagere.)

Share.

Der er lukket for kommentarer.