Stor interesse for koldkrigsmuseet REGAN Vest – med forklaring på Berlinmurens fald i 1989..!

0

Der var godt fyldt op på tilhørerpladserne, da direktøren for Nordjyllands Historiske Museum, Lars Chr. Nørbach, besteg podiet ved Rebild Turistforenings arrangement på Hotel Comwell Rebild Bakker i sidste uge.

Derfor faldt den forhadte mur

Tilhørerne var kommet for at høre, hvordan Museet vil anvende de 75 mio. kro., som nu er  samlet sammen. Men Lars Nørbach havde en overraskelse i ærmet, for han indledte med som historiker at fortælle om Den Kolde Krig. Mange har ment – og mener -, at BerlinMurens fald var et resultat af Ronald Reagans berømte tale ved Checkpoint Charlie, hvor han henvendt til Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatjov proklamerede: ”Mr. Gorbatjov, tear down that wall”. 

Men nej, Lars Nørbachs pointe var, at Murens fald og Sovjetunionens sammenbrud også var resultatet af en folkelig vækkelse i Østeuropa og Sovjetunionen.

Nedrustningsaftalerne

Efter Cubakrisen i 1962 var der oprettet ”varme” telefonlinjer mellem Washington og Moskva, og i de følgende år gjaldt det SALT-forhandlingerne om begrænsningerne i antallet af atomsprænghoveder. 

”Stjernekrigsprojektet”, som Ronald Reagan lancerede i 1981, resulterede i den historiske nedrustningsaftale, som blev indgået mellem Reagan og Gorbatjov i 1987. 

Helsingfors-erklæringen fra 1975 blev udslagsgivende

Men ifølge Lars Nørbach var det Helsingfors-erklæringen fra 1975, der var udslagsgivende. Slutdokumentet var tiltrådt af 35 stater, herunder USA, Canada, Sovjetunionen og alle europæiske stater, bortset fra Folkerepublikken Albanien samt Andorra. Erklæringen omhandlede blandt andet  menneskerettigheder, pressefrihed, miljø og afståelse af brug af vold ved konfliktløsning. 

Som betingelse for at tiltræde erklæringen havde Sovjetunionen krævet, at USA og Vesten skulle anerkende de eksisterende grænser i Europa, sådan som de fremstod efter afslutningen af Anden Verdenskrig. I de følgende år fik denne erklæring stor betydning for de østeuropæiske og sovjetiske græsrodsbevægelser. 

Når emnet var menneskerettigheder og pressefrihed, argumenterede græsrodsbevægelserne  gang på gang med, at deres ledere selv havde underskrevet Helsingfors-erklæringen. 

På den måde blev der skabt sprækker i de ellers så autoritære stater – sprækker, der med tiden voksede sig større og større. 

– Vi husker sikkert alle den store overraskelse det var, at den Østtyske hær netop ikke blev sat ind, da folket fredeligt gik mod Berlinmuren den 9. november 1989, afrundede Lars Nørbach den første del af sit indlæg.

REGAN Vest er autentisk – alt står som før lukningen

Som åbningsreplik til anden del af sit indlæg erklærede Lars Nørbach, at for ham er REGAN Vest først og fremmest autentisk: Autentisk, fordi alting står, som det blev forladt, da bunkeren blev taget ud af beredskabet i 2012: – Det er som at gå ind i en tidslomme, og den oplevelse skal videreformidles til gæsterne; derfor bliver gæsterne til sin tid lukket ind i hold på 10-12 deltagere plus en guide. 

Når man er oppe i gear, og et hold går ud, går et nyt hold ind,  og der vil være 7 hold i bunkeren samtidigt. På den måde kalkulerer Museet med årligt at kunne håndtere 30-40.000 gæster.

Autenticitet omsat til praksis: Ingen afskærmning til effekterne men NIX PILLE.!

Kravet om autenticitet medfører, at der ikke opsættes glas mellem genstandene og gæsterne. 

Derfor bliver turen gennem bunkeren tilrettelagt, så gæsterne ser mindst muligt til de andre hold, som går rundt derinde. 

Uden at have lagt sig fast på billet-prisen endnu, kommer en guidet tur til at koste minimum 120 kr. pr. deltager. Billetter vil alene kunne bestilles via Internettet, og så ved gæsterne på forhånd, hvornår det er netop DERES tur til at komme i bunkeren.

Velkomstbygningen: Digital historiefortælling og tidslomme fra 1980’erne

Mens gæsterne venter på at komme ind i bunkeren, kan de opholde sig i ”velkomstbygningen”. 

Her vil moderne digital teknik til gengæld blive bragt i spil i højeste potens, når historien om Den Kolde Krig skal fortælles. Maskinmesterboligen – det gule parcelhus ud til Røde Møllevej foran den beskedne indgang til REGAN Vest – vil blive indrettet som en tidslomme fra 1980’erne. Når Museet har valgt 80’erne, er det fordi Den Gamle By i Aarhus fort nogle år siden har lavet en tidslomme fra 1970’erne.

Læringscenter med situationsspil

I velkomstbygningen skal der også være et læringscenter, hvor de ældste klasser i folkeskolen kan komme og arbejde med situationsspil. Der vil være mange roller at besætte, når en skoleklasse skal håndtere situationer om forsvaret af Danmark under Den Kolde Krig: – Her vil elevernes forståelse af demokrati og viljen/evnen til at indgå kompromisser blive sat på en prøve, fortalte Lars Nørbach.

Arkitektkonkurrence

Lars Nørbach rundede sin del af med at fortælle om den igangværende arkitektkonkurrence, hvor fem konsortier konkurrerer om at få opgaven som rådgiver for det projekt, som skal munde ud i det nye besøgscenter og indrette det samlede Koldkrigsmuseum. – Som det fremgår andetsteds på dette sideopslag, er der nu kun to konsortier tilbage i opløbet om at få ”ordren”.

Anden del var deltagernes

Efter en kaffepause gik man over til deltagernes spørgsmål og bemærkninger. Som det ofte sker ved Turistforeningens arrangementer, var der et par af deltagerne, der kunne fortælle om egne oplevelser i det militære beredskab, mens Den Kolde Krig var en dagligdags realitet.

Da den fantastiske aften var forbi – med militærisk præcision få minutter før planlagt tid – kunne Jens-Peder Vium under stor applaus på vegne af Rebild Turistforening overrække Lars Nørbach tre flasker rigtig god vin.

Share.

Der er lukket for kommentarer.