Top 10: Sådan lever danskerne miljøvenligt

0

Langt størstedelen af danskerne forsøger at leve miljøvenligt ved at genbruge. Men mange danskere forsøger også at skåne miljøet ved at købe færre plastikflasker og minimere deres generelle plastikforbrug.

Genbrug af tøj, flasker, metal, pap og papir er den mest udbredte måde for danskerne at leve miljøvenligt på. Det viser en ny undersøgelse, som analysevirksomheden GfK Norm har gennemført på vegne af SodaStream. Ud over at genbruge forsøger næsten halvdelen af danskerne at leve miljørigtigt ved at reducere deres forbrug af plastik og plastikflasker. Blot fem procent af danskerne tilkendegiver, at de ikke lever miljøvenligt.
– Det er positivt, at så mange danskere genbruger og i det hele taget gør en indsats for at leve mere miljøvenligt. I vores undersøgelse har vi også spurgt danskerne, hvem der har det primære ansvar for et mere bæredygtigt forbrug, og her peger danskerne meget ærligt på sig selv før virksomhederne, staten og politikerne. Danskerne er godt klar over, at deres forbrug er af stor betydning for miljø og klima, og et stort flertal mener da også, at de lever miljøvenligt, siger Michele Fitzwilliams, der er nordisk marketingdirektør hos SodaStream.
På hvilken måde
lever du miljøvenligt?
1. Jeg genbruger, 64 %
2. Jeg køber sjældent
plastikflasker, 44 %
3. Jeg minimerer
mit plastikforbrug, 40 %
4. Jeg bruger min cykel, 36 %
5. Jeg køber økol. mad, 35 %
6. Jeg rejser sjældent
med fly, 34 %
7. Jeg køber fødevarer, der er
lokalt produceret, 27 %
8. Jeg bruger offentlig
transport, 25 %
9. Jeg spiser
vegetarisk mad, 10 %
10. Jeg lever ikke
miljøvenligt, 5 %

Ældre er mest miljøvenlige
Undersøgelsen viser også, at især den ældre del af befolkningen gør sit for at leve mere miljøvenligt. Signifikant flere ældre end yngre forsøger at minimere deres plastikforbrug, ligesom næsten 15 procentpoint flere ældre end yngre svarer, at de genbruger.
– Genbrug er godt – vi skal blot huske på, at genbrug ikke nødvendigvis er vejen frem mod et bedre klima. Selv om vi genbruger, bliver der stadig brugt uanede ressourcer på at producere, transportere og reproducere diverse genanvendelige materialer som f.eks. plastikflasker, mener Michele Fitzwilliams.
– Vejen mod et bedre klima er i stedet ofte et spørgsmål om at ændre vores forbrug og adfærd. Derfor er det også positivt, at så mange tilkendegiver, at de forsøger at begrænse deres forbrug af plastikflasker og plastik generelt, cykler, bruger offentlig transport og spiser mad, der er lokalt produceret eller vegetarisk.

De unge tager cyklen
Hvor det primært er den ældre del af befolkningen, der er bedst til at genbruge, er det den yngre del, der topper, når det kommer til at cykle, tage offentlig transport og spise vegetarisk, – ligesom langt flere unge end ældre er bevidst om plastikflaskers negative påvirkning på miljøet.

Hvilke materialer
genbruger du mest?
1. Plastikflasker, 69%
2. Batterier og elektroniske enheder, 68%
3. Blandet glas og papir, 67%
4. Kartoner og pap, 63%
5. Metal og plastikemballage, 54%
6. Blandet stof og tøj, 49%
7. Bioaffald, 31 %
8. Ved ikke, 7%
9. Jeg genbruger ikke, 4%

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet GfK Norm for SodaStream i starten af 2018. Der er ialt gennemført 1006 online interviews med danskere i alderen 18-80 år.

Share.

Der er lukket for kommentarer.