UD I NATUREN MED REBILDGUIDEN: Kilden for foden af Rebild Bakker – Kovadsbækken..!

0

af RebildGuide Birgitte Wilsted Simonsen

En af de ting, der altid har imponeret mig ved Rold Skove er de mange kilder. Blandt disse er Kovads Bækken, der ligger ved foden af Rebild Bakker i området, der hedder Stendalen. Det er fascinerende, at gå ved siden af Kovads Bækken, hvilket man kan gøre på en god del af strækningen fra dens start, hvor den er afløb for et stort antal mindre kilder, og frem til at den løber sammen med Lindenborg Å.

Fra starten med de små kilder og ned gennem Stendalen, der samles mere og mere vand, og når udløbet sker i Lindenborg Å, så er vandmængden oppe på 80-85 liter i sekundet.
Vandmængden kan være svær at forholde sig til, men som sammenligning kan nævnes, at hver dansker bruger cirka 105 liter i døgnet. Imponerende mængder vand, som denne ene kilde sender op fra jorden – og tænk så på, at der i området også kommer vand fra Ravnkilde, Egebæk kilde, Skillingbro Kilde, Gravlev Kilde og flere andre.

Kovads Bæk var tidligere opstemmet nord for Rebildvej. Der var her en stor mølledam, der til dels stadig kan ses. Oprindeligt lå en mølle (Kousmølle), men denne er senere flyttet til Thingbæk og derfra til Røde Mølle et par kilometer længere mod syd.

Kovads Bækken rummer en fantastisk natur. Jeg har mange gange siddet og set ned i bækkens vand og set på havørreder. De er kommet til bækken for at gyde. Det rene strømmende vand og den grusede vandløbsbund er hjemsted for en meget rig fauna af vandløbsdyr. Det lokker den altid halevippende bjergvipstjert til, og om vinteren kan man være heldig at se vandstær. Trænger du til afslapning, så giv dig selv lejlighed til at sidde i en halv time og se på naturen ved en kilde. Når du samtidig sidder og lytter til kildens lyde, så kommer man hurtig helt tæt på naturen.

Share.

Der er lukket for kommentarer.