Kom og hør, hvordan Nordjyllands Historiske Museum vil anvende 74 mio. kr. til Regan Vest

0

Hvordan vil Nordjyllands Historiske Museum anvende 74 mio. kroner?, spørger Rebild Turistforening, – og onsdag den 23. oktober på Comwell Rebild Bakker er foreningewn vært ved et stort arrangement, hvor en stor del af sløret løftes.

I foråret lykkedes det for Nordjyllands Historiske Museum at få rejst den fornødne finansiering til ombygningen af REGAN Vest fra at være et Kold Krigs beskyttelsesrum til at være Danmarks førende museum for den tidsepoke, vi kalder Den Kolde Krig.

Der er to år til REGAN Vest åbner for publikum, og det er lykkedes Rebild Turistforening at få museumsdirektør Lars Chr. Nørbach (foto øverst til højre) til at komme onsdag den 23. oktober på Comwell Rebild Bakker og fortælle om alt det, der skal ske frem til åbningen. 

Der er nu udpeget fem teams af rådgivere, der skal konkurrere om at lave det bedste løsningsforslag til det samlede projekt. Bl.a. skal en ny velkomstbygning – ud over udstillinger og publikumsfaciliteter – rumme et læringscenter til de ældste skoleklasser. Derudover bliver parcelhuset foran bunkeren, hvor anlæggets tilsynsførende maskinmester boede med sin familie, tilbageført til ca. 1980; det skal give publikum en fornemmelse af hverdagen under Den Kolde Krig. 

I januar 2020 forventer museet at kunne præsentere det rådgiverteam, der får tildelt opgaven.

Den planlagte start for besøgende er 1. oktober 2021. Men allerede med udgangen af november lukker museet i to måneder af hensyn til de flagermus, der overvintrer, bl.a. i nødskakten. Her er overfladerne ikke beklædt med beton, så flagermusene kan hage sig fast i den rå kalk, ligesom de kan sætte sig i sprækker i kalken.

I sit indlæg den 23. oktober vil Lars Chr. Nørbach bl.a. give svar på de følgende tre spørgsmål: 1) Hvori består ombygningen og nybyggeri? 2) Hvilke facetter ved koldkrigsepoken vil museet fokusere på i sin formidling og 3) Hvordan bliver oplevelserne i det nye museum? Oplyser Rebild Turistforenings tovholder, Jens-Peder Vium. Vi har også planlagt tid til at publikum kan få svar på supplerende spørgsmål. Vi forventer i hvert fald et spørgelystent publikum fra hele Rebild Kommune og tilstødende herreder, slutter Jens-Peder Vium.

På Rebild Turistforenings hjemmeside, www.rebildturist.dk kan man hente en 2-siders brochure om arrangementet.

Share.

Der er lukket for kommentarer.