Slut med stive regler og tåbelige ressourceforløb

0

Ny lovgivning og forvaltningens handleplan skaber glæde hos udvalgsformanden i Rebild Kommune. Allan Busk er meget tilfreds med, at reglerne omkring ressourceforløb og førtidspension er blevet præciseret, så kun borgere, hvor der er en realistisk forventning om nytte af indsatsen og udvikling i arbejdsevnen, skal tilbydes ressourceforlb.

– Det er en mærkesag for mig, at borgernes forløb ikke bliver unødvendigt lange. Jeg er tilfreds med den nye lovgivning, og forvaltningens handleplan er rigtigt god, da den lægger op til en praksisændring på området. Forvaltningen vil gennemgå alle aktuelle ressourceforløbssager med nye øjne og jeg har fuld tillid til, at de vil finde et niveau hvor der fortsat iværksættes aktive indsatser i de sager, hvor det giver mening, men også at der i de åbenlyse sager vil blive indstillet til førtidspension hurtigere.

Er kommet godt i gang
– Det nye arbejdsmarkedsudvalg i Rebild er kommet godt i gang og har fået etableret et frugtbart samarbejde med forvaltningen, lyder det fra Allan Busk, som glæder sig over, at det var et enigt udvalg, der forleden godkendte handleplanen.
– Ved at gennemgåalle igangværende ressourceforløb med henblik på en vurdering af, om de nye regler giver anledning til en revurdering, imødeser forvaltningen at få etableret ny praksis på området. I udviklingen af den nye praksis indgår medarbejdere, ledere og kommunens jurist, understreger formanden.

FOTO: Allan Busk, formand for
Rebild Byråds arbejds-
markedsudvalg, glæder sig over mere fleksible
regler for førtidspension.

Share.

Der er lukket for kommentarer.